October 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for October, 2010

Leczenie.

Nie opracowano dotychczas skutecznych metod leczenia osobowzici dyssocjalnej. Nieefektywne okazały się próby leczenia psychofarmakologicznego (neuroleptyki, uankwilizery, uó (pierścieniowe leki przeciwdepresyjne itd.) ani reż terapia litem. Za nieskuteczne uznano elektrowstrząsy i zabiegi psychochirurgiczne. Równie nisko ocenia się powszechnie wyniki różnego rodzaju psychoterapii: mniej więcej na 2-7, 59, aczkolwiek nie brak także nielicznych zbyt entuzjastycznych ocen, sugerujących […]

 October 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Hiperkinetyczne zaburzenia zachowania

I zraz inne i nieokreślone zaburzenia hiperkinetyczne. Etiologia-nie jest wyjaśniona, istnieje podejrzenie nieprawidłowości konstytucjonalnych, ale brak danych na temat ich specyficzności. Trudności rodziców w radzeniu sobie z objawami u dziecka, zwłaszcza ich niekonsekwencja wychowawcza, będąca często wynikiem zaburzeń w diadzie rodzicielskiej, oraz.. traktowanie przez szkolę zaburzeń jako wyrazu złego zachowania mogą nasilać wtórne zaburzenia zachowania. […]

 October 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leki tymoprofilaktyczne.

Określenie, podstawowe cechy. Zalicza się tutaj różne leki i związki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych. O praktycznym zastosowaniu tych środków pisze prof. Rybakowski. Największą rolę odgrywają: sole litu, karbamazepina, kwas walproinowy i jego. sole. Sole litu wprowadzono do lecznictwa psychiatrycznego pod koniec lat czterdziestych. Używano ich wówczas do leczenia stanów maniakalnych, ale nie wywołały one […]

 October 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczeniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki leczenia AIDS.

Podostre stwardniające zapalenie mózgu(SSPE)występuje w przebiegu utajonego zakażenia mutantem wirusa odry. Okres utajenia od chwili zakażenia wynosi od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Jest to rzadka choroba w Polsce zapadalność roczna wynosi I przypadek na I milion ludności. Najczęściej chorują osoby między 10, i 15, rż. Pierwszym objawem są zaburzenia funkcji poznawczych, a dopiero w […]

 October 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego

w związku z ekstremalnym pobudzeniem ruchowym i(lub)nasilonymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Sekcyjnie stwierdza się często krwiaki nadtwardćwkowe, zawdy mięśnia sercowego i zapalenia płuc. Leczenie i diagnostyka-tak majaczenia, jak i stanu ogólnego-powinny być podjęte natychmiast przez lekarza izby przyjęć. Ryzyko zejścia śmiertelnego zwiększa się wraz z upływem czasu od wystąpienia objawów. Należy pamiętać, że transport chorego, np.do […]

 October 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna