May 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for May, 2010

(typologia osobowości:

nauka o typach osobowości ustalająca kryteria ich klasyfikacji. Do najstarszych należy t. Hipokratesa (sangwinicy, flegmatycy, cholerycy i melancholicy). Jedną z bardziej znanych jest t. Kretschmera, reprezentująca t. konstytucjonalną (somatopsychiczną), łączącą budowę ciała (pykniczną, leptosomiczną, asteniczną, atletyczną i dysplatyczną)z cechami osobowości (cyklotymia, iksotymia, epileptotymia, schizotymia), później rozbudowana i zmodyfikowana. ubezwłasnowolnienie, oznacza pozbawienie lub ograniczenie zdolności działań […]

 May 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

sugestia w hipnozie:

oddziaływanie sugestywne jest skuteczniejsze w transie hipnotycznym niż na jawie-sugestia, -hipnoza. micidiam-samobójstwu. syfiliofobia, łac. . rwiilidqwwóia, chorobliwy lęk, obuwa przed zarażeniem się kiłą (syfilisem). Termin oznacza też urojenia hipochondryczne polegujące na przekonaniu, iż nastąpiło zakażenie się tą chorobą, a lekarze dla dobra chorego zatajają przed nim ten fakt fałszując wyniki badań serologicznych. syncope: nagła utrata […]

 May 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

somnambulizm-lunatyzm.

 May 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

schizofrenia ukryta,

schizofrenia skąpoobjawowa, rcAizqwrema lwem, syn, . r. Fen (gna, mmr, wlaniu, pruemycAwicd: termin (nie przez wszystkich uznawany), którym określa się przypadki psychozy o łagodnym przebiegu, z niezbyt głębokim rozpadem osobowości. Psychiatrzy radzieccy wprowadzili swego czasu termin schizofrenia bezobjawowa, który służył polityzacji psychiatrii, gdyż rozpoznanie to stawiano u dysydentów politycznych i umożliwiało ich izolację w szpitalach […]

 May 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

puerylizm:

objaw psychopatologiczny u dorosłych uruchamiany w trudnych sytuacjach, oznacza zachowanie dziecięce, jako wyraz regresji: mówienie w sposób zdrobniały, sepleniący, bawienie się lalkami lub kieckami, demonstrowanie niewiedzy właściwej dzieciom. Zdarza się w nerwicy histerycznej, w psychozach reaktywngych, w upośledzeniu umysłowym i infantylizmie, w hebefrenii, w psychozach starczych. ptyseomania: objaw z grupy tików polegujący na niezdpartej potrzebie […]

 May 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.

psychozy objawowe, zxwWorew wwnptmwtiwe, p. egzogenne, p. somwogenne: wszystkie zespoły psychotyczne będące powikłaniem chorób somatycznych (eh, poszczególnych narządów i układów, eh, zakaźnych, zatruć, urazów itd. Termin p. objawowe jest nieścisły, gdyż psychoza nie jest swoistym objawem choroby, lecz jej nieswoistym powikłaniem, poprawniejsze określenie-p. somatogenne. psychozy przedstarcze, mcwer zmzrcm (er: nie stanowią jednolitej grupy chorub pod […]

 May 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.

Oznacza nadmierne rozszerzenie zakresu pojęć i włączanie w zakres jednego pojęcia wielu innych, prowadzące lu zatarcia granic pomiędzy pojęciami. Objaw zaliczany do zaburzeń myślenia pojęciowego w schizofrenii. padaczka, epilepsja, syn, choroba św. Walentego, wielka choroba, monus comitalir, morbus sucer, morbus demoniucus, morbus cuducus, morbus dwinus. Nie istnieje jemusisunuzologiczna a tej nazwie. P. jest przeważnie zespołem […]

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

omamy psychiczne,

chorzy odczuwają nasyłanie lub odciąganie myśli w różny sposób tłumacząc to zjawisku (hipnoza, telepatia, maszyny do czytania myśli, lasery itp). omamy rzekome, pscudohalucynacje: spostrzeżenia (lub myśli)powstające bez bodżcuwz zewnątrz, nie mają cech obiektywnej rzeczywistości, lecz cechy wyobrażeń zlokalizowanych w przestrzeni wewnętrznej i odczuwane jako obce, narzucone z zewnątrz doznania (, głosy w głowie’). omamy słuchowe, […]

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy.

Urojenia zazdrości i niewierności małżeńskiej u alkoholika. obłęd pasożytniczy-halucynoza dotykowa przewlekła. obłęd udzielony, paranoja indacta, wggewa, folie a deuX-indukowane psychozy. obmdilmio s stan pomruczny, zamroczeniuwy, jedna z psychoz z jakościowymi zaburzeniami świadomości. 4 KCJ 3, -zespół obsesyjna-kompulsyjny, z ang. obsessive-compulsive disorder. uchlofobia: jedna z fobii, oznacza chorobliwy lęk przed tłumem i przebywaniem w miejscach publicznych. […]

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.

nerwice pourazowe, urazowe, wypadkowe, wzwwvew yomrwmwtcue, odczyny nerwicowe stanowiące odpowiedź na przeżycia związane z wypadkiem połączonym z urazami ciała. Najczęściej chudzi o reakcje histeryczne. nerwice roszczeniowe, syn, odszkodowawcze, rentowe, wewwrer reccwzemwzriae. Zachowania związane z wypadkiem (e-n. pourazowe), których celem, może nie uświadomionym, jest chęć uzyskania materialnego zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Niektórzy kwestionują słuszność […]

 May 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna