April 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for April, 2010

Zaburzenia psychiczne,

jeśli występują, wykazują dużą różnorodność-od objawów neurastenicznych do stanów psychotycznych z zaburzeniami świadomości w cięższych przypadkach awitaminozy. O ile n te dobór w i tam i ny A, objawiający się tzw.kurzą ślepotą i zaburzeniami dermatologicznymi, nie wywołuje zaburzeń psychicznych, o tyle jej przedawkowanie powoduje nadmierną pobudliwość emocjonalną, płaczliwość, utratę łaknienia i objawy neurasteniczne. Również przedawkowanie […]

 April 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Niedobory witamin.

Odgrywają w patogenezie wielu zaburzeń psychicznych istotną rolę. W krajach rozwiniętych jest on zwykle wtórny dc pierwotnych przyczyn, którymi, zdaniem Wąsika(19883, są:1)jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzucanych rygorów dietetycznych:2)zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego:3)niemożność wykorzystania witamin, np, w chorobach wątroby:4)zaburzenia flory bakteryjnej biorącej udział w syntezie niekrurych witamin np.w trakcie stosowania antybiotyków doustnie:5)wzrost zapotrzebowania na witaminy, […]

 April 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Niedobór tlenu.

Ostre stany niedotlenienia ujawniają się błyskawicznie w postaci utraty przytomności. Łagodniejsze i dłużej trwające srany niedoboru tlenu dotyczą np.alpinistów, pilotów lotniczych nie używających aparatćw tlenowych. Powodują one lżejszego stopnia zaburzenia przytomności(senność, po(śpiączka)lub zaburzenia jakościowe świadomości. Z przewlekłymi stanami niedoboru tlenu mamy do czynienia w niewydolności krążenia prawokomorowej, w stanach niedostateczności krążenia mózgowego, w wadach serca […]

 April 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Ostre powikłania psychotyczne występują częściej u osób z cechami encefalopatii.

Zatrucia. Zaburzenia psychiczne są następstwem uszkadzającego wpływu różnych substancji toksycznych na ośrodkowy układ nerwowy. Liczba zatruć wykazuje we wszystkich cywilizzwanych krajach tendencję zwyżkową. W związku z narastaniem skażenia środowiska problematyka ta w coraz większym stopniu staje się nie tylko obszarem zainteresowań ekologii, ale również medycyngy, w tym psychi aurii. Biorąc pod uwagę okoliczności, w których […]

 April 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennychzaburzeń psychicznych.

Ostre zakażenia. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób zakaźnych wzbudzały cd dawna zainteresowanie psychiatrów. Badania nad nimi były spełnieniem dążenia do ustalenia etiologii psychoz. Rozpoznanie etiologiczne daje bowiem zawsze większą nadzieję na zastosowanie leczenia przyczynzwego. I tak rzeczywiście jest w przypadku powikłań psychiatrycznych cherub reagujących na antybiotyki. Chociaż każda choroba infekcyjna może stanowić podłoże psychozy, niektżre […]

 April 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną.

Charakterystyka problemu. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich chorób i zaburzeń somatycznych, którmogą być podłożem powikłań psychiatrycznych. Poniższe zestawienie zdaje swyczerpywać najważniejsze aspekty psychologiczna-psychiatryczne choroby so-matycznej:chorzba somatyczna, takt sytuacja trudna, staje się przyczyną objawów i dzlegliwości w sferze psychicznej:obniżenia nastroju, poczucia niewydolności i niesprawności, lęku, bezsenności itd:objawy psychopatologiczne, najczęściej typu neurastenicznego, mogą poprzedzać wystąpienie choroby somatycznej, […]

 April 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Podsumowanie.

W tym zwięzłym rozdziale staraliśmy się dowieść, że padaczki były i są nie tylko zagadnieniem neurologicznym, ale w dużym stopniu psychiatrycznym. W niektórych przypadkach padaczce towarzyszą przewlekłe objawy psychoorganiczne, niekiedy zaburzenia psychiczne o charakterze epizodycznych psychoz(dawny termin-, psychzzy padaczkowe’), niektóre napady padaczkzwe przebiegają w postaci zjawisk psychopatologicznych. Nie mniej ważny aspekt psychiatryczny wiąże się z […]

 April 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczenie stanu padaczkowego.

Każdy lekarz, w ramach doraźnych działań ratujących życie, powinien umieć udzielić pomocy choremu w stanie padaczkowym. Jak już wspomniano, stany padaczkowe dzielimy na drgawkowe i nie drgawkowe(np.stan napadów absencyjnych, psychomotorycznych itd). Najgroźniejszy dla życia chorego jest stan padaczkowy drgawkowy. Przede wszystkim należy przerwać napady i zapobiec ich nawrotom, następnie wyrównać zaburzenia elektrolitowe, a przez cały […]

 April 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczenie.

Leczeniem przyczynowym można objąć tylko niewielki odsetek chorych. Dotyczy ono np.przypadków padaczki objawowej. Leczenie choroby podstawowej powoduje ustąpienie napadów padaczkowych. W przeważającej liczbie przypadków leczenie sprowadza się do zapobiegania napadom. Główna rola przypada farmakoterapii. Nie dysponujemy jeszcze idealnym lekiem przeciwpadaczkowym, kontrolującym wszystkie rodzaje napadów i pozbawionym jakichkolwiek działań ubocznych(niepożądanych). Leczenie chorych na padaczkę uzależnia się […]

 April 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rokowanie.

Dzięki postępom diagnostyki i terapii rokowanie u chorych na padaczkę jest pomyślniejsze niż przed kilkudziesięciu łaty. Zależy ono od wielu czynników, które są szczegółowo omawiane w podręcznikach neurologii. O ile nie jest możliwe leczenie przyczynowe, o tyle w każdym przypadku padaczki udaje się dzisiaj zapobiec napadom lub przynajmniej istotnie zmniejszyć ich częstotliwość. Współistnienie zmian otępiennych […]

 April 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna