Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.

1. Przykłady dojrzałych modeli, dobrze przystosowanych osobowości. Współcześnie istnieje dziesiątki różnych modeli dojrzałej, zdrowej, dobrze przystosowanej osobowości. Większość z nich zgodna jest co do tego, że zdrowa osobowość oznacza : – akceptowanie siebie takim, jakim się jest, godzenie się z…

Umożliwienie szerokiego otwarcia.

Powinno stanowić dla pacjenta zachętę do poruszania interesujących go tematów. Przekazujemy w ręce pacjenta inicjatywę stwierdzeniem: . A może jest coś, co pana szczególnie interesuje, o czym lubi pan mówić? “Niektórzy chorzy obawiają się wypaść śmiesznie, nie chcą ujawnić swoich…

Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.

Sformułowanie, zachowania terapeutyczne”mówi wyraźnie o tym, że zachowania te mają nie tylko zapobiegać skutkom błędów jatrogennych, lepiej ich zresztą wcale nie popełniać, ale zawierać także element leczniczy. Opisy zachowań terapeutycznych czerpię z książki Haysa/nrerwczizm wirW pmenr (I 962) , którez…

Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,

ponieważ wrba docent, zrempla owham (słowa uczą, zaś przykłady pociągają) . Następstwa błędów, czyli urazów jatrogennych, są wielorakie. Mogą polegać nie tylko na pogorszeniu choroby podstawowej, ale na pojawieniu się nowych objawów chorobowych w sensie zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, a nawet…

Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów życia codziennego.

1. Niektóre zachowania i reakcje ludzi przeżywających stresy codziennego życia. W/g teorii Seylego stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie. Przykładem takich “żądań” jest bronienie się przed zimnem, gorącem, wirusem itp. W typowym syndromie reakcji stresowych, zwłaszcza…

Zapobieganie jatropatogenii.

Zachowania terapeutyczne. O błędach jatrogennych, czyli o jauopatogenii, mówi się studentom medycyny mało, w każdym razie z własnego doświadczenia dydaktycznego wiem, że o sposobach komunikowania się z chorym studenci dowiadują się w czasie zajęć z psychologii lekarskiej i psychiatrii, i…

Plan postępowania diagnostycznego.

Lekarz nie powinien się sugerować ani rozpoznaniem podsuwanym mu przez rodzinę, ani dotychczasowymi rozpoznaniami widniejącymi w posiadanych przez pacjenta kartach informacyjnych z poprzednich pobytów w szpitalach. Rozpoznanie choroby jest stawiane przez lekarza na podstawie jego własnych badań i przemyśleń. Osobiście…

Badania pomocnicze.

Specjalnym badaniom dodatkowym są poświęcone dalsze rozdziały. Tutaj wspomnę o badaniach podstawowych. Nie należy bynajmniej u wszystkich chorych wykonywać kompletu badań. Lekarze nie umieją jeszcze myśleć kategoriami ekonomicznymi. Psychicznie chorzy są przeważnie zdrowi pod względem somatycznym. Badając stan somatyczny i…

Rozdział IV. Niektóre sposoby zmniejszania napięcia lękowego.

1. Pojęcie i charakterystyka reakcji lękowych. Większość psychologów traktuje lęk jako specyficzne syndromy reakcji mobilizujących, dla których charakterystyczne jest to, że : – mają specyficzne, przykre zabarwienie, – związane są ze wzrostem pobudzenia i aktywności autonomicznego układu nerwowego, – odczuwane…