TERAPIA POZNAWCZA DLA OSÓB W NIEZWYKLE TRUDNYCH WARUNKACH W PROCESIE ŻAŁOBY.

Osoby mają za zadanie wyodrębnienie niezwykle negatywnych myśli, które wywołują niezwykle silne reakcje emocjonalne. W stylu Sokratesa terapeuta prosi ich o poszukiwanie negatywnych uwarunkowań i ponownej weryfikacji w celu zastąpienia myśli negatywnych – pozytywnymi. Szczególną uwagę w terapii poznawczej osób…

Somatoterapia zaburzeń psychicznych.

Wstęp. Przez somatoterapię w psychiatrii rozumiemy leczenie zaburzeń psychicznych metodami biologicznymi. Termin ten dobrze koresponduje z psychoterapią (leczenie metodami psychologicznymi) i socjoterapią (lecznicze oddziaływania przy użyciu metod społecznych, środowiskowych) . Podchodząc do chorego w sposób holistyczny, a więc traktując go…

Organizacja opieki psychogeriatrycznej.

Jak już wspominałem, życie ludzkie przedłuża się i wzrasta liczba osub powyżej 65, rż. Nawet najzamożniejsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z organizacją opieki psychogeriauycznej w sposób całościowy. Z krytyki stacjonarnych form leczenia narodził się ruch samopomocowy, złożony zarówno z…

Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w MiędzynarodowćjStatystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10, WHO) nie wyodrębnia grupy zaburzeń pojawiających się w wieku podeszłym, w czym dostrzegam pewną niekonsekwencję, skoro uwzględnia zaburzenia rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku…

ETAPY PROCESU ŻAŁOBY- c.d. czynników utrudniających pomyślne wyjście z procesu żałoby.

Wg. Kübler – Ross 1. Szok i niedowierzanie. 2. Gniew. 3. Przekupywanie. 4. Depresja. 5. Akceptacja. Błędem jest uznanie przez niektórych terapeutów, że w procesie żałoby wszystkie te etapy muszą wystąpić. A jeżeli nie wystąpią to posądza się osobę o…

Teoria wolnych rodników starzenia.

Wolne rodniki są związkami, które mają, niesparowany”elektron. Cechuje je duża reaktywność. Wolny rodnik hydroksylowy (OM) jest BP’razy bardziej reaktywny niż jon hydroksylowy (OM) . Wolne rodniki powstają we wszystkich komurkach w wyniku reakcji cksyduredukcyjnychi są następnie inaktywowane przez tzw., wymiatacze”wolnych…