Obraz kliniczny.

Objawy psychopatologiczne przewlekłej parafrenii i zespołów paralrenicznych nie różnią się między sobą istotnie. Obraz kliniczny jest zwykle bardzo charakterystyczny. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące do niego z ulicy, zza ściany. Są to przeważnie rozmowy różnych osób, których treść odnosi się(,…

Układ krążenia i jego struktura.

Układ krążenia jest ogromny (tętnice+żyły+tętniczki+naczynia włosowate=prawie 100 tys. km). Średnice naczyń krwionośnych różnią się znacznie (od 2-3 cm do kilku setnych milimetra). Wiąże się z tym zróżnicowanie szybkości przepływu krwi. Małe tętniczki i naczynia włosowate są jak jezioro, w którym…

Epidemiologia.

Parairenia jest psychozą rozpoznawaną dość rzadko, w rozpoznaniach szpitalnych nie przekracza 19. Trudno natzmiast określić rozpowszechnienie halucynoz somatogennych ze względu na różne kryteria diagnostyczne stosowane na świecie, zaś w Polsce psychozy te są ujmowane bądź w grupie zaburzeń alkoholowych, bądź…

Halucynozy(psychozy parafreniczne).

Definicja i pozycja nozologiczna. Z punktu widzenia nozografii psychiatrycznej nie ma różnicy w obrazie klinicznym między para(rentą(późną)i halucynozą. Mianem parafrenii, psychozy parafrenicznej, określamy zespół urojeniowo-omamowy odróżniający się jednak od schizofrenii paranoidalnej(albo zespołu paranoidalnego)systematyzacją urojeń oraz brakiem jakościowych zaburzeń toku myślenia…

Leczenie, rokowanie.

Terapia chorych na paranoję i reakcje paranoiczne sprawia znaczne trudności ze względu na brak motywacji tych osób do leczenia. Z tego powodu, a także z powodu nieufności i podejrzliwości, przy jednoczesnej jasności i precyzji rozumowania oraz pustawy wyższościowej, paranoicy są…

Ontogeneza i funkcje serca.

Serce jest narządem, który pierwszy zaczyna pracować, a ustaje ostatni. Kiedy startuje jednocześnie zaczyna działać wszystko inne (w ciagu życia serce uderza ok. 3 miliardów razy, pompując do krwioobiegu prawie 200 milionów litrów krwi). Wszystko zaczyna się od jednej komórki.…

Rozpoznanie różnicowe.

W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim brać pod uwagę schizofrenię paranoidalną. Przemawia za nią większa niż w paranoi dziwaczność wypowiadanych urojeń, a szczególnie urojenia owładnięcia i oddziaływania, obecność. omamów, zwłaszcza obecność zaburzeń uczuć, schizofrenicznych zaburzeń my. ślenia, autyzmu oraz postępującego…

Znajduje bardzo wiele dowodów na to, że prześladowcy są zorganizowani,

czuje się obserwowany, śledzony, wśród przechodniów rozpoznaje wrogów po specyficznym ubiorze, uśmiechu itp. Zaczyna być przekonany, że jego rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane. W stosunku do ludzi staje się niezwykle czujny, nieufny, co z kolei wywołuje rezerwę i niechęć ze strony…

Kryteria diagnostyczne:

1. Dwie lub większa liczba osób podzielają to samo urojenie lub system urojeniowy i wspierają się wzajemnie w tym przekonaniu. 2. Pozostają one w niezwykle bliskim związku. 3. Są dowody wynikające z powiązań czasowych lub w kontekście wydarzeń, że urojenie…