January 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for January, 2010

Obraz kliniczny.

Objawy psychopatologiczne przewlekłej parafrenii i zespołów paralrenicznych nie różnią się między sobą istotnie. Obraz kliniczny jest zwykle bardzo charakterystyczny. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące do niego z ulicy, zza ściany. Są to przeważnie rozmowy różnych osób, których treść odnosi się(, w trzeciej osobie’)do chorego. Prześladowcy zmawiają się, wymieniają szyderstwa, używają przezwisk i epitetów. Pogłębia się […]

 January 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Układ krążenia i jego struktura.

Układ krążenia jest ogromny (tętnice+żyły+tętniczki+naczynia włosowate=prawie 100 tys. km). Średnice naczyń krwionośnych różnią się znacznie (od 2-3 cm do kilku setnych milimetra). Wiąże się z tym zróżnicowanie szybkości przepływu krwi. Małe tętniczki i naczynia włosowate są jak jezioro, w którym ruch jest powolny. Krew nabiera szybkości wpływając do żył gdy wraca do serca. Powolny przepływ […]

 January 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Epidemiologia.

Parairenia jest psychozą rozpoznawaną dość rzadko, w rozpoznaniach szpitalnych nie przekracza 19. Trudno natzmiast określić rozpowszechnienie halucynoz somatogennych ze względu na różne kryteria diagnostyczne stosowane na świecie, zaś w Polsce psychozy te są ujmowane bądź w grupie zaburzeń alkoholowych, bądź wśród innych psychoz.

 January 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Halucynozy(psychozy parafreniczne).

Definicja i pozycja nozologiczna. Z punktu widzenia nozografii psychiatrycznej nie ma różnicy w obrazie klinicznym między para(rentą(późną)i halucynozą. Mianem parafrenii, psychozy parafrenicznej, określamy zespół urojeniowo-omamowy odróżniający się jednak od schizofrenii paranoidalnej(albo zespołu paranoidalnego)systematyzacją urojeń oraz brakiem jakościowych zaburzeń toku myślenia w sensie rozkojarzenia, paralogii, objawów rozszczepienia struktury osobowości i schizofrenicznych zaburzeń życia uczuciowego(zblednięcia emocjonalnego, paratymii, […]

 January 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczenie, rokowanie.

Terapia chorych na paranoję i reakcje paranoiczne sprawia znaczne trudności ze względu na brak motywacji tych osób do leczenia. Z tego powodu, a także z powodu nieufności i podejrzliwości, przy jednoczesnej jasności i precyzji rozumowania oraz pustawy wyższościowej, paranoicy są niezwykle niewdzięcznymi pacjentami i nawiązanie z nimi kontaktu terapeutycznego jest bardzo trudne. We wstępnym okresie […]

 January 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Ontogeneza i funkcje serca.

Serce jest narządem, który pierwszy zaczyna pracować, a ustaje ostatni. Kiedy startuje jednocześnie zaczyna działać wszystko inne (w ciagu życia serce uderza ok. 3 miliardów razy, pompując do krwioobiegu prawie 200 milionów litrów krwi). Wszystko zaczyna się od jednej komórki. Serce pracuje jek czterocylindrowa pompa zapewniając krążenie tlenu, płynów odżywczych, które zapewniają życie. Zastawki serca […]

 January 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rozpoznanie różnicowe.

W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim brać pod uwagę schizofrenię paranoidalną. Przemawia za nią większa niż w paranoi dziwaczność wypowiadanych urojeń, a szczególnie urojenia owładnięcia i oddziaływania, obecność. omamów, zwłaszcza obecność zaburzeń uczuć, schizofrenicznych zaburzeń my. ślenia, autyzmu oraz postępującego rozpadu osobowości. Również urojenia wielkościowe, występujące w fazie maniakalnej choroby afektywnej dwubiegunowej, mogą być mylnie […]

 January 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Znajduje bardzo wiele dowodów na to, że prześladowcy są zorganizowani,

czuje się obserwowany, śledzony, wśród przechodniów rozpoznaje wrogów po specyficznym ubiorze, uśmiechu itp. Zaczyna być przekonany, że jego rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane. W stosunku do ludzi staje się niezwykle czujny, nieufny, co z kolei wywołuje rezerwę i niechęć ze strony otoczenia i poprzez mechanizm błędnego koła nasila objawy. Chory, czując się otoczony siecią knowań i […]

 January 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Kryteria diagnostyczne:

1. Dwie lub większa liczba osób podzielają to samo urojenie lub system urojeniowy i wspierają się wzajemnie w tym przekonaniu. 2. Pozostają one w niezwykle bliskim związku. 3. Są dowody wynikające z powiązań czasowych lub w kontekście wydarzeń, że urojenie zostało indukowane u biernego członka(członków)paru lub grupy w wyniku kontaktu z członkiem aktywnym. W psychozie […]

 January 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Układ sercowo-naczyniowy

obejmuje serce oraz sieć dużych i małych sieci naczyń krwionośnych, za pomocą których krew tłoczona przez serce dostaje się do każdej części organizmu.

 January 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna