December 2009 - Psychologia kliniczna

Archive for December, 2009

Zaburzenia aktywności i działań ruchowych.

Zaburzenia aktywności. Aktywne działanie oznacza świadome, uporządkowane i wytrwałe dążenie do określonego celu. W psychologii tradycyjnej traktuje się aktywność jako przejaw, woli”. Obniżenie aktywności Mvpzmiw) . Apatia, jak wiadome (por.str.843, oznacza obniżenie zainteresowań, nastroju i aktywności. Z tego yczględu może być rozpatrywana zarówno jako przejaw zaburzeń procesów emocjonalnych, jak i aktywności człowieka. Apatię stwierdzamy w […]

 December 31, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Prawo Fechnera – siła wrażenia zmienia się wprost proporcjonalnie do logarytmu bodźca.

S = K log I + C Gdzie: S – intensywność czucia, I – intensywność początkowa, C – różnica między kolejnymi bodźcami (ułamek Webera DI/I), K – współczynnik proporcjonalności. Neuropsychologiczne mechanizmy poznania zmysłowego. Podział receptorów: Eksteroreceptory – receptory znajdujące się na powierzchni organizmu i odbierające bodźce z otoczenia. Do eksteroreceptorów zaliczane są: telereceptory (wzrok, słuch […]

 December 31, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Chwiejność emocjonalna

(lalilmzs qjecmw) jest objawem charakterystycznym dla zespołu psychoorganicznego. Polega na patologicznej zmienności nastroju, na nazbyt łatwym przechodzeniu nastroju podwyższonego w obniżony i przeciwnie. Błahe czynniki sytuacyjne, np.wesoła, pokrzepiająca uwaga lub wypowiedź nawiązująca do przykrych wydarzeń, wyraźnie zmieniają nastrój. Chory często rozrzewnia się, np.na wspomnienie ciężkich przeżyć z okresu swej młodości, a nieraz w chwilę potem […]

 December 31, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Apatię należy wyraźnie odróżnić od stępienia uczuciowego.

Zobojętnienie uczuciowe (obmsio mjiecmm przy pobieżnej ocenie może przypominać apatię: zachodzą tu jednak istotne różnice. Zobojętnienie uczuciowe polega na zaniku uczuć wyższych. Chory traci dawne zainteresowania oraz zmienia się jego stosunek do bliskich. Odsuwa się od nich, przejawiając-w miarę postępu choroby-coraz głębszą pustkę emocjonalną. Człowiek staje się nieczuły na sprawy i los swoich dzieci, żony, […]

 December 31, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Nastrój dysforyczny,

nazywany niekiedy nastrojem, gniewliwym”, polega na obniżeniu nastroju, a przede wszystkim przejawia się dr ażi i w oś c i ą (irntubilitis) , tj.tendencją do wygórowanych reakcji emocjonalnych, często w postaci wybuchów gniewu i działań agresywnych. Chory popada w gniew z błahej przyczyny lub bez uchwytnego powodu, jak w przypadku endogennych zmian nastroju w padaczce […]

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zmysły – agendy mózgu

Charakterystyka procesu percepcyjnego. Proces percepcyjny – proces polegający na wymianie informacji pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, regulujący jego zachowanie. Można mówić także o autopercepcji (w przypadku introspekcji). Generalny model procesu poznawczego ma charakter interakcyjny, odzwierciedlający relacje zachodzące pomiędzy sytuacją a osobą, wyznaczające jej zachowanie. Pierwszym źródłem informacji są bodźce docierające do organizmu poprzez narządy zmysłów i […]

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja

oznacza (psychotyczny) zespół depresyjny i nie powinno być stosowane w znaczeniu przygnębienia nerwicowego lub fizjologicznego. Obniżony nastrój (lub inaczej obniżone samopoczucie) jest zasadniczym, tj.niejako osiowym, objawem zespołu depresyjnego i może osiągnąć znaczną wyrazistość. Typowy zespół depresyjny i jego odmiany omówiono w innym podrozdziale (str. 9 Q. Podwyższony nastrój (memwuu) , jako objaw psychopatologiczny, osiąga różny […]

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Strach i lęk są emocjami, które bywają przeżywane przez ludzi w pełni zdrowych.

Na przykład lęk na myśl o decydującym egzaminie, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy do niego przygotowani zbyt dobrze, i strach na widok samochodu, który nagle zajeżdża nam drogę. Strach występuje przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Lęk natomiast jest przeżywany wobec sytuacji ocenianych jako bolesne, groźne lub przykre, ale które dopiero mogą lub mają wystąpić. W […]

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Afekty.

Silne wzruszenie nosi nazwę afektu. Jest to stan fizjologiczny. Człowieka może np.ogarnąć silne wzruszenie na widok brutalnie bitego dziecka. Afekt charakteryzuje się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem (nie dotyczącym na równi wszystkich przypadków) zdolności logicznego myślenia, krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu. W określeniu wzruszenia i silnego wzruszenia wskazano, […]

 December 29, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Nadszedł wreszcie dzień przyjścia na świat nowego życia.

Akcję rozpoczyna matka. Poród jest ciężką próbą nie tylko dla matki ale i dla płodu. Jego główka jest mocno uciskana – to powoduje przejściowy niedobór tlenu. Ten uraz ma istotne znaczenie pobudza bowiem wydzielanie hormonu zwanego noradrenaliną. Jego działanie może wprawdzie zwolnić częstość tętna u płodu, ale zwiększa dopływ krwi do mózgu i serca. Rozpoczynają […]

 December 29, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna