Zaburzenia aktywności i działań ruchowych.

Zaburzenia aktywności. Aktywne działanie oznacza świadome, uporządkowane i wytrwałe dążenie do określonego celu. W psychologii tradycyjnej traktuje się aktywność jako przejaw, woli”. Obniżenie aktywności Mvpzmiw) . Apatia, jak wiadome (por.str.843, oznacza obniżenie zainteresowań, nastroju i aktywności. Z tego yczględu może…

Prawo Fechnera – siła wrażenia zmienia się wprost proporcjonalnie do logarytmu bodźca.

S = K log I + C Gdzie: S – intensywność czucia, I – intensywność początkowa, C – różnica między kolejnymi bodźcami (ułamek Webera DI/I), K – współczynnik proporcjonalności. Neuropsychologiczne mechanizmy poznania zmysłowego. Podział receptorów: Eksteroreceptory – receptory znajdujące się…

Chwiejność emocjonalna

(lalilmzs qjecmw) jest objawem charakterystycznym dla zespołu psychoorganicznego. Polega na patologicznej zmienności nastroju, na nazbyt łatwym przechodzeniu nastroju podwyższonego w obniżony i przeciwnie. Błahe czynniki sytuacyjne, np.wesoła, pokrzepiająca uwaga lub wypowiedź nawiązująca do przykrych wydarzeń, wyraźnie zmieniają nastrój. Chory często…

Apatię należy wyraźnie odróżnić od stępienia uczuciowego.

Zobojętnienie uczuciowe (obmsio mjiecmm przy pobieżnej ocenie może przypominać apatię: zachodzą tu jednak istotne różnice. Zobojętnienie uczuciowe polega na zaniku uczuć wyższych. Chory traci dawne zainteresowania oraz zmienia się jego stosunek do bliskich. Odsuwa się od nich, przejawiając-w miarę postępu…

Nastrój dysforyczny,

nazywany niekiedy nastrojem, gniewliwym”, polega na obniżeniu nastroju, a przede wszystkim przejawia się dr ażi i w oś c i ą (irntubilitis) , tj.tendencją do wygórowanych reakcji emocjonalnych, często w postaci wybuchów gniewu i działań agresywnych. Chory popada w gniew…

Zmysły – agendy mózgu

Charakterystyka procesu percepcyjnego. Proces percepcyjny – proces polegający na wymianie informacji pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, regulujący jego zachowanie. Można mówić także o autopercepcji (w przypadku introspekcji). Generalny model procesu poznawczego ma charakter interakcyjny, odzwierciedlający relacje zachodzące pomiędzy sytuacją a osobą,…

Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja

oznacza (psychotyczny) zespół depresyjny i nie powinno być stosowane w znaczeniu przygnębienia nerwicowego lub fizjologicznego. Obniżony nastrój (lub inaczej obniżone samopoczucie) jest zasadniczym, tj.niejako osiowym, objawem zespołu depresyjnego i może osiągnąć znaczną wyrazistość. Typowy zespół depresyjny i jego odmiany omówiono…

Strach i lęk są emocjami, które bywają przeżywane przez ludzi w pełni zdrowych.

Na przykład lęk na myśl o decydującym egzaminie, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy do niego przygotowani zbyt dobrze, i strach na widok samochodu, który nagle zajeżdża nam drogę. Strach występuje przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Lęk natomiast jest przeżywany wobec…

Afekty.

Silne wzruszenie nosi nazwę afektu. Jest to stan fizjologiczny. Człowieka może np.ogarnąć silne wzruszenie na widok brutalnie bitego dziecka. Afekt charakteryzuje się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem (nie dotyczącym na równi wszystkich przypadków) zdolności logicznego myślenia,…