Psychologia kliniczna Archives - Page 5 of 87 - Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna : darmowe ogłoszenia : Psychologia kliniczna

Kwestionariusz Typów Rannych – wieczornych J. A. Horne’a i O. O’stberga.

Z ang. MEQ, podstawą konstrukcji jest założenie, że typy poranny i wieczorny, to bieguny, na których można określić położenie wyników badanych osób. MEQ pozwala ustalić dla każdej jej chronotyp i w związku z tym – wyznaczyć optimum funkcjonowania jednostki w rytmie około dobowym. Polska wersja zaproponowana przez J. Terelaka 1993 stanowi podobnie jak MEQ kwestionariusz […]

 August 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Badania nad jądrami wnoszą wiele ważnych fatów:

– usunięcie jąder całkowicie znosi rytmikę jedzenia i picia, aktywności, czasem niektóre rytmy zanikają a czasem przechodzą w ultra rytmy 1-4 h, – przerwanie połączenie nerwowego między jądrami powoduje, że tylko one wykazują rytmikę. – usunięcie płata i przechowywanie go w specjalnej hodowli tkankowej wykazało, że bioprądy wytwarzane przez preparaty jąder nadskrzyżowaniowych podwzgórza wykazują rytmikę […]

 August 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rytmy około dobowe i ich konsekwencje behawioralne

Podstawą funkcjonowania chronotypu jest rytmiczność procesów biologicznych czyli fotoekologiczych, wg Szmigelskiego 1974 – zjawiskiem rytmicznym nazywamy proces wykazujący regularne oscylacje powtarzające się przez dłuższy okres czasu. rytm biologiczny to cykliczna zmiana procesów fizjologicznych w czasie. w zależności od długości trwania wyróżniamy takie rytmy: rytmy pływowe, około dobowe, tygodniowe, miesięczne, sezonowe, roczne, wieloletnie i wiekowe. Jednostką […]

 August 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Chronobiologiczne mechanizmy zachowania

Chronobiologia Jest to dziedzin zajmująca się wyjaśnieniem mechanizmów rytmiki około dobowej, ze względu na różnice konstytucjonalne mamy podział na 2 typy: poranny (skowronki – wcześnie chodzą spać, szybko zasypiają i budzą się rano wypoczęte i rześkie, najlepiej czują się ok. południa) I wieczorny (sowy – ci najlepiej funkcjonują wieczorem, chodzą późno spać, rano są zmęczeni […]

 August 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Patologia i profilaktyka zdrowotna układu sercowo-naczyniowego.

System naczyniowy (tętnice i żyły) staje się często mniej drożny. Tworzą się osady z tłuszczów (cholesterol), z soli wapnia i innych związków chemicznych. Krew z trudem przepływa prze takie wąskie gardło. Zatykająca tętnicę blaszka z ciał tłuszczowych jest otaczana rozrastającymi się komórkami śródbłonka ściany tętnicy. Innym zagrożeniem jest zakrzep w tętnicy zbudowany z krwinek płytkowych, […]

 August 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Biomechanika mowy.

W obszarze mowy znajdują się struktury umożliwiające przekształcenie dźwięków w mowę. Powietrze wydychane z płuc jest modulowane przez rodzaj muzycznego instrumentu przez fałdy głosowe zwane strunami. Fałdy głosowe są umieszczone na końcu głośni, tuż nad tchawicą. Struny głosowe zbudowane są z bardzo elastycznej tkanki. W tych okolicach występuje tzw.: kieszonka krtaniowa, która jest stale zwilżana. […]

 August 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Antropogeneza układu kostnego.

Kości pojawiły się gdy organizmy wyszły z wody. Powodem było prawo ciążenia. Na lądzie ciało musi podtrzymywać pancerz lub szkielet. Organizmy morskie : muszle, skorupy i szkielety. Szkielet zewnętrzny – wytworzenie stawów, szczęk, a także opuszczenie wody – owady (najliczniejsza grupa organizmów lądowych). Lancetnik – szczątkowa struna grzbietowa : pochodzenie wszystkich kręgowców z człowiekiem włącznie […]

 August 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Hormony aktywności cyklicznej

Jedna z form naszej cyklicznej aktywności jest aktywność dobowa, regulowana przez tzw. zegar biologiczny który zlokalizowany jest w podwzgórzu. Produkowany hormon melantolina odpowiedzialny jest za nasz dzienny wydatek energetyczny. Ranny spadek poziomu melantoliny, produkowany głównie w nocy związany jest z dziennym oświetleniem. Mózg reguluje wszystkie nasze zegary biologiczne za pomocą gruczołu zwanego przysadką mózgową. Każdego […]

 August 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Deprywacja sensoryczna a stany świadomości

Pewnego zimnego dnia czterech pielgrzymów wybrało się na szczyt góry. Mają oni nadzieję, że podczas postu i odcięcia od świata zewnętrznego (deprywacja sensoryczna) doznają halucynacji, które jak wierzą wniosą w ich życie ważne informacje. Nastąpiło to po trzech dniach postu. Prawdopodobnie coś zaburzyło normalne działanie serotoniny, bo jak poziom serotoniny ulega zmianie, to wzgórze traci […]

 August 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rozpoznawanie cech świata i własnych stanów.

Człowiek uświadamia sobie to co widzi, dopiero gdy nauczy się to coś rozpoznawać. Najpierw komórki wzrokowe muszą przekształcić w impulsy elektryczne to, co w postaci impulsów świetlnych dotarło do oka. Te impulsy nerwowe są możliwe do przyswojenia w okolicy wzrokowej mózgu. Tu następuje tworzenie obrazu. Mózg nauczył się bardzo szybko rozpoznawać informacje ważne od nieistotnych. […]

 August 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna