Psychologia kliniczna

Ból, zwłaszcza przewlekły, ma niebagatelny wpływ na stan psychiczny.

Walce z bolem i różnym aspektom psychologiczna-psychiatrycznym tej przykrej dolegliwości poświęca się w piśmiennictwie światowym ostatnich lat wiele uwagi. Z silnym przewlekłym bolem spotykamy się zwłaszcza w chorobach nowotworowych. Dolegliwość ta wpływa wyraźnie na zachowanie człowieka. Powoduje rozdrażnienie, pobudzenie psychoruchowe,…

Zaburzenia psychiczne,

jeśli występują, wykazują dużą różnorodność-od objawów neurastenicznych do stanów psychotycznych z zaburzeniami świadomości w cięższych przypadkach awitaminozy. O ile n te dobór w i tam i ny A, objawiający się tzw.kurzą ślepotą i zaburzeniami dermatologicznymi, nie wywołuje zaburzeń psychicznych, o…

Niedobory witamin.

Odgrywają w patogenezie wielu zaburzeń psychicznych istotną rolę. W krajach rozwiniętych jest on zwykle wtórny dc pierwotnych przyczyn, którymi, zdaniem Wąsika(19883, są:1)jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzucanych rygorów dietetycznych:2)zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego:3)niemożność wykorzystania witamin, np, w chorobach wątroby:4)zaburzenia flory…

Niedobór tlenu.

Ostre stany niedotlenienia ujawniają się błyskawicznie w postaci utraty przytomności. Łagodniejsze i dłużej trwające srany niedoboru tlenu dotyczą np.alpinistów, pilotów lotniczych nie używających aparatćw tlenowych. Powodują one lżejszego stopnia zaburzenia przytomności(senność, po(śpiączka)lub zaburzenia jakościowe świadomości. Z przewlekłymi stanami niedoboru tlenu…

Ostre powikłania psychotyczne występują częściej u osób z cechami encefalopatii.

Zatrucia. Zaburzenia psychiczne są następstwem uszkadzającego wpływu różnych substancji toksycznych na ośrodkowy układ nerwowy. Liczba zatruć wykazuje we wszystkich cywilizzwanych krajach tendencję zwyżkową. W związku z narastaniem skażenia środowiska problematyka ta w coraz większym stopniu staje się nie tylko obszarem…

Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennychzaburzeń psychicznych.

Ostre zakażenia. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób zakaźnych wzbudzały cd dawna zainteresowanie psychiatrów. Badania nad nimi były spełnieniem dążenia do ustalenia etiologii psychoz. Rozpoznanie etiologiczne daje bowiem zawsze większą nadzieję na zastosowanie leczenia przyczynzwego. I tak rzeczywiście jest w przypadku…

Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną.

Charakterystyka problemu. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich chorób i zaburzeń somatycznych, którmogą być podłożem powikłań psychiatrycznych. Poniższe zestawienie zdaje swyczerpywać najważniejsze aspekty psychologiczna-psychiatryczne choroby so-matycznej:chorzba somatyczna, takt sytuacja trudna, staje się przyczyną objawów i dzlegliwości w sferze psychicznej:obniżenia nastroju, poczucia…

Podsumowanie.

W tym zwięzłym rozdziale staraliśmy się dowieść, że padaczki były i są nie tylko zagadnieniem neurologicznym, ale w dużym stopniu psychiatrycznym. W niektórych przypadkach padaczce towarzyszą przewlekłe objawy psychoorganiczne, niekiedy zaburzenia psychiczne o charakterze epizodycznych psychoz(dawny termin-, psychzzy padaczkowe’), niektóre…

Leczenie stanu padaczkowego.

Każdy lekarz, w ramach doraźnych działań ratujących życie, powinien umieć udzielić pomocy choremu w stanie padaczkowym. Jak już wspomniano, stany padaczkowe dzielimy na drgawkowe i nie drgawkowe(np.stan napadów absencyjnych, psychomotorycznych itd). Najgroźniejszy dla życia chorego jest stan padaczkowy drgawkowy. Przede…

Leczenie.

Leczeniem przyczynowym można objąć tylko niewielki odsetek chorych. Dotyczy ono np.przypadków padaczki objawowej. Leczenie choroby podstawowej powoduje ustąpienie napadów padaczkowych. W przeważającej liczbie przypadków leczenie sprowadza się do zapobiegania napadom. Główna rola przypada farmakoterapii. Nie dysponujemy jeszcze idealnym lekiem przeciwpadaczkowym,…