Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.

Wprowadzenie. W rozdziale tym zostaną omżwione właściwości środków leczniczych i nicie niczych, których wspólną cechą jest zdolność modyfikowania samopoczucia. , i zachowania. Są to zatem środki psychoaktywne. Część tych irzdkżw znajduje się w obrocie handlowym, inne dostępne są wyłącznie na…

Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.

Nabyty zespół upośledzenia odporności AIDS(Aeąuired lmmune Defeiency. Synlrome)stanowi na tyle powwżne zagrożenie dla zdrowia i życia, że chorobie należy również w podręczniku psychiatrii poświęcić nieco więcej uwagi. Pierwsze przypadki choroby(chociaż zachorowania zdarzały się wcześniej)opisano. w 1980 r.w Stanach Zjednoczonych i…

Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.

Niekiedy upraszcza się mechanizm ich postępowania, przypisując je etiologii psychogennej(reuktywnej). Jak słusznie podkreśla Pużyński(l 98 b), pojawienie się zaburzeń psychicznych może się wiązać z wieloma czynnikami, wśród których wymienia:1)osobowość chorego:2)zaburzenia psychiczne w przeszłości, zwłaszcza z kręgu chorób afektywnych:3)stosunek lekarza i…

W pustaci napadowej

nagłym zwyżkowym ciśnieniom krwi towarzyszy silny lęk oraz niepokój ruchowy, niekiedy ilościowe, i jakościowe zaburzenia świadomości. W chorobie Addisona(czyli pierwotnej niewydolności kory nadnerczy)widuje. się poza osłabieniem fizycznym, nastrój przygnębiony, dużą męczliwość, obcy mżenie napędu psychoruchowego, senność i przeczulenie. W cięższych…

Matołectwo endemiczne

występuje w okolicach górzystych i wzdłuż przebiegu rzek:łączy się z niedoborem jodu w pokarmach dorosłych niedoczynność tarczycy zbyt późno rozpoznana lub źle leczona prowadzi szybko do zespołu otępiennego. Chorych cechuje znaczna apatia, spowolnienie psychoruchowe, stępienie życia emocjonalnego. Z powikłań psychiatrycznych…

Choroby trzustki,

zwłaszcza przewlekłe stany zapalne narządu bywają w pierwszym okresie błędnie diagnozowane jako nerwica hipochondryczną. Nieokreślone dolegliwości bólowe, złe samopoczucie, drażliwość i bezsennośpowodują, że lekarz ogólny kieruje pacjenta do psychiatry. W ostrych stanach zapalnych trzustki spotyka się zespoły majaczeniowe i majaczeniowa-zamroczeniowe.…

Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.

Z jednej strony czynniki emocjonalne odbijają się na pracy przewodu pokarmowego. Wie o tym każdy człowiek. Kto przed ważnym egzaminem nie odczuwał różnych dolegliwości z nudnościami, wymiotami i biegunką włącznie? Przewlekle działające czynniki psychospołeczne prowadzą z drugiej strony Je tzw.zaburzeń…

Choroby narządów wewnętrznych.

Choroby narządu krążenia. Nieprawidłowa praca serca odbija się natychmiast na funkcji mózgu. Z tego względu zarówno ostre, jak i przewlekłe choroby narządu krążenia można sprowadzić do omówionego już w tym rozdziale niedoboru tlenu. Najwrażliwsza z wszystkich tkanek ustroju na niedobżr…

Prąd elektryczny.

Może tu chodzić o porażenie piorunem lub prądem z sied. Następstwa takiego wypadku są podobne do skutków urazu mechanicznego.. nagłej otrucie przytomności chory może przez pewien czas wykazywać objaw stanu pomrocznego. Porażenie prądem może być też przyczyną odczynów nerwicowych z…