Psychologia kliniczna Archives - Page 30 of 87 - Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna : darmowe ogłoszenia : Psychologia kliniczna

Psychoterapia grupowa.

Psychologiczne oddziaływania stosowano od niepamiętnych czasów albo indywidualnie, albo grupowo. Odkąd w medycynie zaczęto systematycznie stosować psychoterapię, wykorzystywano do tego celu także grupy pacjentów (Wetterstrand, Bechterew, Pratt) . Grupy, składające się z 7-13 uczestników (optymalna liczba wynosi od 9 do I I członków) , mogą się spotykać I-2 razy w tygodniu (grupy ambulatoryjne) lub codziennie […]

 May 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Techniki i metody psychoterapii.

W ramach poszczególnych metod oddziaływania psychoterapeutycznego pod wpływem rożnych szkół psychoterapii sprecyzowano i rozwinięto poszczególne techniki. W modalności indywidualnej psychoterapii, w której podstawową metodą jest oddziaływanie słowem (rozmowa, dialog) można wyodrębnić następujące techniki: udzielanie informacji (wyjaśnienie, sugerowanie, przekonywanie) , pobudzanie du kojarzenia, restrukturalizacja schematów poznawczych i postaw (odbijanie, klaryfikacja, interpretacja, odgrywanie ról) , doskonalenie umiejętności […]

 May 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Przebieg psychoterapii.

W przebiegu psychoterapii między pacjentem i terapeutą powstaje swoista więź uczuciowa, związana z pełnieniem określonych ról dla osiągnięcia wspólnego celu. Terapeuta często staje się dla pacjenta wyjątkowo ważną postacią, która zaspokaja jego potrzeby emocjonalne i w relacji z którą odtwarza wzorce swoich układów z innymi znaczącymi osobami w swoim życiu. Wzajemne emocje są niekiedy bardzo […]

 May 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Pacjent.

Znaczenie rozpoznania dla stosowania psychoterapii można rozpatrywać w różnych aspektach, biorąc pod uwagę: 1) postać zaburzeń: 2) obraz kliniczny i stopień nasilenia objawów oraz dezorganizacji osobowości 3) określenie miejsca i znaczenia psychoterapii w leczeniu 4) wyniki psychoterapeutycznego leczenia: 5) wybór metody psychoterapii i stosowanych technik. Przypisując psychoterapii znaczącą rolę w leczeniu psychoz, należy uwzględnić, że […]

 May 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Pobudzenie może wymagać stosowania środków neuroleptnych.

Otępienie w przebiegu uzależnienia od alkoholu może być zejściem zespół Korsakowa, mzże rżwnież narastać powoli. W obydwu przypadkach za przyczyny uważa się niedobćr tiaminy. Należy także pamiętać o znacznej urazowości wśralkoholików:uraz głowy może być współodpowiedzialny za wystąpienie otępienia Rozpoznanie można ustalić nie wcześniej niż w 3, tygodniu abstynencji, którą objawy mogą zamazywać obraz psychopatologiczny. O […]

 May 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Omamom mogą towarzyszyć związane z nimi treściowo urojenia.

Nie ma zaburzeń świadomości lub są one jedynie śladowe i wiążą się z nasileniem lęku. Objawy wegetatywne, w tym drżenie, nie są wyrażone lub tylko miernie nasilone. Pacjent, z uwagi na przeżycia psychotyczne, może być niebezpieczny dla siebie i innych. Lekiem z wyboru jest haloperydol. Jeżeli objawy halucynozy trwają dłużej niż 7 dni, to należy […]

 May 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Grupy środków o działaniu uzależniającym.

Alkohol. Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje jeden z trzech niżej wymienionych sposobżw picia:codzienne wypijanie alkoholu w celu utrzymania zadowalającego funkcjonowania, regularne, ale ograniczone do weekenduw picie dużych ilości alkoholu oraz ciągi picia występujące naprzemiennie z okresami trzeźwości. Wyróżniają się takie zachowania, jak niemożność ograniczenia ilości wypijanego jednorazowo alkoholu lub powstrzymanie się ud picia, bezskutecznie podejmowane prżby […]

 May 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Czynniki kulturowe mogą niekiedy decydować o wyborze środka.

Niektóre środki są w codziennym użyciu w kulturze euroamerykańskiej(np.alkohol), podczas gdy inne(np.marihuana)znajdują stena liście środków narkotycznych, a ich pozyskiwanie jest nielegalne. W kulturze arabskiej jest, jak wiadomo, na odwrót. Czynniki ekonomiczne. Wysoka cena może stanowić zaporę dla rozpowszechniania się środka w określonym kraju(np.w Polsce stale jeszcze dotyczy to kokainy i heroiny). Polityka cen prowadzona przez […]

 May 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Mechanizm etykietowania społecznego

sprzyja także utrwalaniu zachowania dewiacyjnego. W odczuciu środowiska młodociany, wąchacz”kleju jest narkomanem i jako taki jest kierowany przez szkołę lub doprowadzany przez rodziców do poradni wyspecjalizowanej w leczeniu uzależnień. Nwbywu w ten sposób etykietę narkomana, a ponadto spotyka tam pacjentów trwale uzależnionych. Nie znaczy to, że pomoc nie powinna być udzielona. Powinna ona koncentrować się […]

 May 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.

Wejście w kontakt ze śrzdkiem i utrwalanie się tego zachowania są natury psychologicznej, społecznej, kulturowej i biologicznej. W każdym przypadku znaczenie każdego z tych uwarunkowań bywa mniej lub bardziej znaczące. Uwarunkowania psychologiczne dotyczą niemal wszystkich przypadków. Do inicjacji dochodzi najczęściej w wieku młodzieńczym. Właściwy dla tego wieku kryzys tożsamości może pzwodować potrzebę natychmiastowej gratyfikacji(niezależnie od […]

 May 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna