Psychologia kliniczna

3.3. Utopijne lekarstwa i wiedza medyczna.

Utopiści – jeśli opisują stosowanie leków – opisują stosowanie leków niezwykłych, cudownych. Są to leki doskonałe; działają – podobnie jak recepta utopisty na uzdrownienie społeczeństwa – szybko i skutecznie. Są trzy rodzaje leków. Najszersza kategoria to leki naturalne. Często nieznane…

3.2. Szpitale, domy starców.

Począwszy od Tomasza More’a, który zaplanował “na obwodzie miasta w pewnej odległości od murów cztery szpitale tak obszerne, że robią wrażenie jakby małych miasteczek” (More, 1947, s.63) prawie wszyscy utopiści opisująniekiedy szczegółowo – specjalne domy dla chorych. Zawsze zbudowane na…

3. SZTUKA LEKARSKA W UTOPIACH

3.1. Organizacja lecznictwa. Utopiści, którry pragną zerwać z cywilizacją sądzą, że w stanie natury choroby znikną i – w związku z tym – ludzie żyć będą “zdrowo, ale bez lekarzy (Deschamps, 1967, s.358). W społeczeństwie doskonałym nie będzie więc ani…

2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.

Określenie rodziny jako “podstawowej komórki społecznej” nie pasuje do utopii. Przeciwnie. To, że tradycyjna rodzina jest podstwą społeczeństwa psuje – zdaniem utopistów – społeczeństwo, czyni społeczeństwo chorym. W rodzinie, jak w soczewce, koncentrują się wady społeczeństwa realnego i odwrotnie, tradycyjna…

2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.

W utopiach (z jednym wyjątkiem ) “nie będzie istnieć prostytucja ani miejsca owych nieczystych rozrywek” (Dezamy, 1977, s.210). Utopianie zatem “nie znają żadnych domów rozpusty, żadnych zakładów uciechy, żadnych wszetecznic sprzedajnych, ani niczego podobnego” (Bacon, 1954, s.107). Utopiści wymieniają również…

2.7. Praca.

W społeczeństwie realnym jest wiele prac szkodliwych dla zdrowia. W społeczeństwie doskonałym prace te są bądź zlikwidowane, bądź radykalnie ograniczone. W utopiach praca nie szkodzi zdrowiu. Staje się lekarstwem, środkiem wzmacniającym. Staje się lekarstwem na dwa sposoby: wzmacnia słabe jednostki,…

2.6. Brak kłopotów.

Utopiści radykalnie ograniczają, bądź likwidują sytuacje, w których dążenia Utopian napotykają na nieprzekraczalne przeszkody. Chcą też ograniczyć siłę samych dążeń. Zbędne są w społeczeństwie doskonałym stany silnego napięcia emocjonalnego. Nie ma powodu, aby ludzie się denerwowali i nie ma powodu,…

2.5. Ład społeczny.

Utopiści mają całościowe widzenie społeczeństwa. Pragnąc doskonałości nie mogą zajmować się tylko fragmentem, doskonałość jest albo w całości, albo nie ma jej wcale. Patrzą na społeczeństwo z góry, jakby z lotu ptaka. Cóż widzą? Otóż w społeczeństwie realnym panuje “bezład…