Uczenie się układu autonomicznego

Autonomiczny układ nerwowy regulujący czynność serca, krążenia i funkcjonowania różnych narządów nie jest wcale niezależny tylko wiąże się z innymi częściami mózgu. Dzięki tym połączeniom odczucia mają bezpośredni wpływ na czynności narządów. Narządy wewnętrzne mogą być poddawane procesom uczenia się bez udziału świadomości. Dziecko boli brzuch, poza tym boi się iść do szkoły. Ponieważ jest chore, może uniknąć tego obowiązku. Przy powtarzaniu takich doświadczeń może dojść do rozwoju chorób, gdy życie staje się trudne. Mówi się wtedy o chorobach psychosomatycznych.
Rozpoznawanie cech świata i własnych stanów.
Człowiek uświadamia sobie to co widzi, dopiero gdy nauczy się to coś rozpoznawać. Najpierw komórki wzrokowe muszą przekształcić w impulsy elektryczne to, co w postaci impulsów świetlnych dotarło do oka. Te impulsy nerwowe są możliwe do przyswojenia w okolicy wzrokowej mózgu. Tu następuje tworzenie obrazu. Mózg nauczył się bardzo szybko rozpoznawać informacje ważne od nieistotnych. Dlatego często informacja wzrokowa zostaje wygaszona zanim dotrze do świadomości. Jeśli informacja odbierana przez narząd wzroku zostanie uznana za istotną to utrzymywana jest przez kilka sekund w pamięci chwilowej. Bez umiejętności zapominania nasza pamięć została by przeciążona nadmierną liczbą szczegółów. Drobne zakłócenie w tym mechanizmie pamięci może prowadzić do przeżycia deja vu (już to kiedyś widziałem), które jest zakłóceniem przetwarzania informacji przez mózg.
Mózg uszkodzony – odbudowa uszkodzonych układów neuronowych
Nowo utworzone rozgałęzienia neuronów rosną i łączą się z innymi neuronami by przywrócić pewne funkcje. W nowo utworzonej sieci określona komórka nerwowa otrzymuje informacje od wielu innych neuronów, co nie pozwala na powstanie wyraźnej ścieżki, czy obwodu. Za pomocą fizykoterapii można wzmocnić ten konkretny obwód i dać tej sieci niezbędny bodziec wzmacniający. W końcu ten udrożniony obwód zastępuje inne połączenia i sieć zostaje naprawiona, tzn. słabe połączenia zostają usunięte, a silne utrwalone.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree