Poród czyli początek życia samodzielnego

Nadszedł wreszcie dzień przyjścia na świat nowego życia. Akcję rozpoczyna matka. Poród jest ciężką próbą nie tylko dla matki ale i dla płodu. Jego główka jest mocno uciskana – to powoduje przejściowy niedobór tlenu. Ten uraz ma istotne znaczenie pobudza bowiem wydzielanie hormonu zwanego noradrenaliną. Jego działanie może wprawdzie zwolnić częstość tętna u płodu, ale zwiększa dopływ krwi do mózgu i serca.
Rozpoczynają się przygotowania do podjęcia czynności oddechowych przez płuca noworodka. Szczęśliwie przeszedłszy przez poród organizm musi się przystosować do nowego środowiska, w którym przyjdzie mu żyć.
Repetytorium
Plemnik to komórka wytwarzana tylko przez mężczyznę, a komórka jajowa tylko przez kobietę. Wszystkie plemniki płyną w jednym kierunku, mają tylko jeden cel: połączyć się na czekającą w oddali komórkę jajową. Plemnik jest nośnikiem substancji w której zakodowana jest tajemnica życia: DNA.
Życie w najbardziej elementarnym ujęciu polega na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie kwasu dezoksyrybonukleinowego, w którym są skondensowane wyniki procesu ewolucji trwającego 2,5 miliarda lat. Genetyczny zapis życia przekazywany jest przez pokolenia i poprzez czas.
Dziś człowiek osiągnął taki stopień rozwoju, że może wysłać w przestrzeń kosmiczną informację o swojej cywilizacji adresowaną do nieznanych nam form życia pozaziemskiego. W sierpniu 1989 roku sonda kosmiczna Wojażer 2 opuściła nasz układ słoneczny i kontynuuje swą wędrówkę po nieznanych przestrzeniach wszechświata. Na jej pokładzie znajduje się informacja zawarta w komórkach istoty która zamieszkuje i zwie się człowiekiem. Informacja ta ma wykazać, że na Ziemi istnieje forma życia obdarzona inteligencją.
Każdy z nas przeszedł przez proces narodzin. Tak zaczyna się istnienie wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę. Tak powstaną następne pokolenia. Coraz gwałtowniejsze stają się dyskusje dotyczące problemów etycznych związanych z początkiem i istotą życia.
Weszliśmy w gąszcz nowej dziedziny – psychologii prenatalnej, która ma odpowiedzieć na pytanie jakie mechanizmy powstania życia (np. specjalizacja, agregacja poszczególnych komórek, mechanizm hormonalny leżący u podstaw agregacji). Psychologia prenatalna oczywiście zajmuje się człowiekiem potencjalnym, a więc jego możliwościami (które są wyznaczone bez naszego osobistego udziału a przez mądrość gatunkową).
Poszczególne elementy rozwoju i agregacji komórek odzwierciedlały proces ewolucji. To iż człowiek przed narodzeniem znajduje się w łożysku matki, w środowisku wód płodowych, odzwierciedla atawistyczne środowisko morskie jego poprzedników. W zupełnie innym środowisku człowiek rozwija się tych kilka miesięcy niż będzie żyć po przekroczeniu bariery łona matki. Jest to środowisko fizycznie odmienne, charakteryzujące się wielością źródeł zagrożeń dla organizmu ludzkiego.
Płód rozwija się kosztem matki. Płód i matka to jest jeden organizm. Wszystko co się dzieje z matką dzieje się także z młodym organizmem. Z tego tytułu słusznie nazywa się kobiety w ciąży „świętą krową”. Powinny być chronione ze względu na dobro gatunkowe. Od świadomości matki zależą możliwości rozwoju przyszłego organizmu. To co daje natura w genach, jest później możliwe do realizacji tylko dzięki matce. Możemy tę możliwość skrócić przez zatrucie organizmu matki w ciąży (papierosy, alkohol, leki, narkotyki).
Po narodzeniu, po pierwszym krzyku przechodzi człowiek na inny poziom regulacji organizmu. Przedtem był automatyczny (zakodowany genetycznie). Nie było żadnego świadomego aktu ze strony płodu.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree