W łańcuchach tego kwasu zapisana jest historia życia sięgająca 3,5 miliarda lat,

a więc od momentu, kiedy na naszej planecie pojawiło się życie. DNA – biochemiczny kod przyszłego życia jest zawarty w plemniku i w komórce jajowej. W organizmie kobiety nastąpi połączenie obu kwasów.
Macica, stanowiąca część układu rozrodczego kobiety oraz jajniki, w których powstają komórki jajowe, to biologiczne struktury, stanowiące bazę poczęcia życia ludzkiego. W jajnikach zachodzą podziały komórek pobudzane przez hormony produkowane w przednim płacie przysadki mózgowej. W wyniku podziału powstają dwie komórki znacznie różniące się wielkością. Mniejsza wkrótce ulegnie zanikowi. Druga, większa wejdzie w cykl dojrzewania.
Cały świat ożywiony ma zakodowany wewnętrzny zegar biologiczny rozmnażania. Tak np. Polip Koralowy składa jaja nie tylko w ściśle określonym miesiącu, ale tylko w czasie pełni księżyca. W tym czasie Polipy Koralowe wyrzucają komórki jajowe bezpośrednio do oceanu.
Rytmy biologiczne rozwijane w toku ewolucji występują również u człowieka. Komórka jajowa osiąga dojrzałość w czternastym dniu od pierwszego podziału. Dojrzała komórka jajowa opuszcza jajnik. To proces owulacji czyli jajeczkowania. Proces ten wywołuje zmiana stężenia dwu hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową. Przed owulacją z komórek ziarnistych otaczających komórkę jajową wydziela się śluz zawierający wielocukry. Do tego śluzu uwalnia się z pęcherzyka komórka jajowa.
Uwolnioną komórkę jajową wychwytują wyspecjalizowane struktury jajowodu zwane strzępkami. Wędrówka do jamy macicy odbywa się przez jajowód o długości ok. 10 cm. A średnicy zaledwie jednego milimetra. Mikroskopijne rzęski nabłonka jajowodu poruszają się rytmicznie przypominając pracę załogi wioślarskiej. Komórka jajowa nie ma zdolności poruszania się przesuwa ją powoli prąd wywołany ruchami rzęsek i rytmicznymi skurczami jajowodu nasilonych w okresie jajeczkowania, czyli owulacji.
Skurcze to rezultat działania estrogenu czyli hormonu produkowanego przez jajniki. Po upływie pół godziny, najwyżej kilku godzin od jajeczkowania komórka jajowa dociera do najszerszej części jajowodu zwanej bańką. Tu komórka jajowa czeka by połączyć się z jednym ze zbliżających się plemników. Komórka jajowa jest znacznie większa od innych komórek, a to dlatego, że zawiera w cytoplazmie duży zapas substancji odżywczych: białek, tłuszczów i wielocukrów.
Wiele różnych komórek wspomaga i chroni tę ważną komórkę. Mimo wszystko życie komórki jajowej nie jest zbyt długie. Jeżeli nie połączy się w ciągu 12 godzin od momentu jajeczkowania traci możliwość zapłodnienia.
W którymś momencie długiego procesu ewolucji pojawiają się dwie płcie: męska i żeńska. Jaki sens ma istnienie dwu płci? Mając dwoje rodziców człowiek rodzi się z nową kombinacją DNA. Im bardziej różnorodne są powstałe w ten sposób kombinacje DNA tym większa jest zdolność organizmu w przystosowaniu się do środowiska.
Mrowie plemników płynie w kierunku komórki jajowej. Jest ich ok. 300 milionów. Na drodze do komórki jajowej czeka na nie wiele przeszkód. Pierwsza z nich to warstwa śluzu wyściełająca szyjkę macicy. Tylko w czasie owulacji śluz staje się mniej gęsty umożliwiając przedostanie się plemników. Poza tym okresem, wiele słabszych plemników zatrzymuje się już na tej przeszkodzie. Plemniki żyją ok. 2-3 dni w śluzowej warstwie macicy.
Po przebyciu szyjki macicy plemniki podążają dalej. Ich ruch początkowo zupełnie chaotyczny staje się stopniowo uporządkowany. W trakcie podróży plemniki nie mogą uzupełniać swoich zasobów energetycznych. Tylko te, które szczęśliwie wybrały najkrótszą drogę, mają szansę przetrwania.
Plemnik jest komórką, która przenosi DNA, kod genetyczny ojca. Enzymy w główce plemnika to rodzaj ładunku wybuchowego, który rozerwie warstwy ochronne komórki jajowej. Plemniki zawierają też mitochondria – siłownie które dostarczają energii niezbędnej do poruszania się. To właśnie tę energię zużywa plemnik w wyścigu do komórki jajowej. Z początkowej liczby 300 milionów plemników zawartych w płynie nasiennym, do jajowodu dotrze tylko 300 tysięcy. Szansa dostania się plemnika do jajowodu wynosi 1/1000.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree