Jak wszystkie zatrucia, dzieli się je na ostre, podostre i przewlekle.

Najczęściej spotyka się zatrucia ostre, które mogą być.

następstwem zażycia jednego rodzaju leku lub mieszaniny leków i innych środków (np. alkoholu), dając obraz zatrucia mieszanego.
zatrucie lekami psychotropowymi: objawy zatrucia bywają skutkiem jednorazowego przyjęcia przez chorego zbyt dużej dawki leku psychotropowego, wynikiem zbytniej gorliwości terapeutycznej lekarza (stosowanie przez dłuższy czas wyższych niż to konieczne dawek leku), nieuwzgl (dnienia ujemnej interakcji w czasie równoczesnego stosowania dwóch i więcej leków psychotropowych (kuracje mieszane).
ZJ, p. można podzielić według budowy i działania leków, np. z 1, przeciwlękowymi (anksjolitycznymi), przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), nasennymi, psychostymulującymi, przeciwparkinsonowskimi i innymi.
Objawy zatrucia dzieli się na: o, w sferze psychicznej (najczęściej narastające zaburzenia świadomości), o, neurologiczne i inne o, somatyczne.
zespól abstynencyjny s zespół odstawienia środków prowadzących do zależności lekowej, również alkoholu.
zespól Adiego s wmillztzmd z brakiem odruchów głębokich.
zespół amnestyczny*zespół Korsakowa r psychoza Korsakowa.
zespól antycholinergiczny ośrodkowy: klinicznie wyraża się zespołem majaczeniowym (delirium)i występuje po lekach działających silnie antycholinergicznie (atropina, skopała mina, mjpiericieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwparkinsonowskie o działaniu antycholinergicznym).
zespół apatyczna-abuliczny rozpoznanie matu precyzyjne eksponujące dwa objawy: apatię i abulię: symptokompleks w depresjach, w schizzfrenii, w zespołach ot (piennych.
zespół Cotarda, zespół-8 urojeń nihilistycznych w ciężkich depresjach.
zespól Da (‘osty, syn, astenia nerwowo-krążeniowa (amewia wewocircwlmwia), z.
hiperwentylacyjny, serce żołnierskie, serce pobudliwe, zespół wysiłkowy, ang. irritablehean.
Objawy: kołatanie serca, ból lub ucisk w okolicy serca, zmęczenie po każdym wysiłku, wykonywanie hiperwentylacji, lekko przyspieszone tętno.
zespól Delbriicka-r mitomania-pseudologia fantastyczna.
zespół Diogenesa: spotyksny u stsrszych osób z nieprawidłową osobowością, ale przede wszystkim w zespołach otępiennych, polega na skłonności do życia w samotności, izolowaniu się od ludzi i gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, śmieci i odpadów.
Por. -syllogomunid.
zespól łowna, syn, choroba Dawna, mongolizm, mongoloidia, trisomia 2 I: zespól zaburzeń rozwojowych związany z trisumią chromosomu 21.
Na z 1, składają się cechy: niski wzrost, nieprawidłowe proporcje ciała, krótkogłowie, zmarszczka nakąma (eziwnmr, fałda mongolska), nieprawidłowości uzębienia, krótki nos, krótka szyja, krótkie i szerokie dłonie oraz palce.
Stałą cechą jest upośledzenie umysłowe na poziomie znacznym lub umiarkowanym.
zespól Elpenora-upojenie senne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • jak dzielimy zatrucia
  • zatrucie podostre
  • zatrucia ostre przewlekle
  • zatrucia dzieli sie na
  • zespol abuliczno apatyczny
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree