sowanym otępieniem terapia behawioralna:

chodzi o grupę metod leczniczych (psychoterapii), wywodzących się z teoretycznych koncepcji behawiorystycznych, wedle których zaburzenia zachowania człowieka są wynikiem wytworzenia się nieprawidłowych wzorców zachowania, zgodnie z zasadami uczenia się.
Celem tb, jest modyfikacja tych nieprawidłowych wzorców przy pomocy różnych technik.
terapia Gestalt: forma psychoterapii stworzona przez Perlsa (195 I), wywodząca się z teorii postaci i teorii pola.
Jest popularnym kierunkiem w UISA.
T 33, polega na poszerzaniu samoświadomości jednostki w stosunku do własnych postaw, samego siebie, relacji z innymi ludźmi w warunkach, tu i teraz, zwiększeniu autentyczności przeżyć i form zachowania itd. toksykomania, mdcomuniu, syn, -lekozależność: uzależnienie od leków i środków.
torpor: odrętwienie, termin wyszedł z użycia, był stosowany zamiennie z poję CIOT s-SO (OT.
transseksualizm, trmwemalisnus: dewiacja seksualna polegająca na rozbieżności między poczuciem psychicznym pici a morfologiczna-biologiczną budową ciała i płcią metrykalną.
Transseksualista czuje się mężczyzną, uwiezionym’w ciele kobiety i odwrotnie, dążąc z wielkim uporem do zmiany płci, łącznie z zabiegiem chirurgicznym.
transwestytyzm, eonizm, metatopizm: jest dewiacją seksualną w zakresie obiektu i polega na przebieraniu się w odzież płci odmiennej, co staje się źródłem przyjemności seksualnej Ubiór spełnia rolę fetysza.
tranzytywizm: objaw psychopatologiczny polegający na poczuciu zdrowia u psychicznie chorych, z jednoczesnym przekonaniem, że osoby z otoczenia doznają tych samych przeżyć co oni lub są wręcz chore psychicznie.
Jest to wyraz rzutowania własnych objawów na zewnątrz (mechanizm projekcji).
trening autogenny, syn, t. autogeniczny Schultzc oznacza zespół ćwiczeń miorekksacjnychprowadzących do odprężenia emocjonalnego i poprawy samopoczucia.
Stosowany w różnych zaburzeniach, szczególnie u chorych z zaburzeniami psychosomatycznymi i nerwicowymi.
trening negatywny: jedna z metod terapii zachowania (t. behawioralna, t. awersyjna), polegająca na wygaszaniu nieprawidłowych nawyków, np. obgryzania paznokci.
W obecności terapeuty poleca się pacjentowi wielokrotne wykonywanie wadliwego nawyku, z jednoczesną krytyką (awersją)tego zachowania.
trening uwrażliwienia: oznacza jedną z metod szkoleniowych, stosowanych np. u studentów medycyny, której celem jest zwiększenie wrażliwości emocjonalnej w komunikacji z innymi ludźmi, a zwłaszcza na problemy etyczna-deontologiczne związane z zawodem lekarza.
trichotillomania: objaw zaliczany bądź do tików, bądź do natręctw (kompulsji)ruchowych polegający na wewnętrznym przymusie do wyrywania włosów z głowy i z innych okolic, połączony niekiedy z ich zjadaniem (mchmillophugiii).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • tranzytywizm
  • tanzytywizm