sugestia w hipnozie:

oddziaływanie sugestywne jest skuteczniejsze w transie hipnotycznym niż na jawie-sugestia, -hipnoza.
micidiam-samobójstwu.
syfiliofobia, łac. . rwiilidqwwóia, chorobliwy lęk, obuwa przed zarażeniem się kiłą (syfilisem).
Termin oznacza też urojenia hipochondryczne polegujące na przekonaniu, iż nastąpiło zakażenie się tą chorobą, a lekarze dla dobra chorego zatajają przed nim ten fakt fałszując wyniki badań serologicznych.
syncope: nagła utrata omdlenie psychogenne.
syndroma jrontale r syndroma tempordle.
przytomności w wyniku chwilowego niedokrwienia muzgu lub.
zespół czołowy, zespół skroniowy.
syntonia: emocjonalne współbrzmienie, łatwy kontakt z otoczeniem.
szok, ang. shuck: termin wieloznaczny, przeważnie oznacza, wstrząs”psychiczny w następstwie nagłego przeżycia, chociaż w pojęciu tym nie jest zawarty rodzaj reakcji psychopatologicznej.
Termin używany w terapii psychiatrycznej, elektroszok, wstrząs elektryczny.
sztywność afektywna, syn, afekt sztywny: oznacza brak adekwatnej (dostosowanej)modulacji sfery uczuciowej do sytuacji, wypowiedzi.
Przejaw-schizofrenicznej paratymii.
ślepota histeryczna-histeria, jeden z objawów nerwicy histerycznej (reakcji konwersyjnej lub dysocjacyjncj)polegający na nagłym i przemijającym zaniewidzeniu, rzadziej dłużej utrzymującym się zaburzeniu widzenia, pod wpływem czynnika reaktywnego, przy obiektywnie sprawnym narządzie wzroku.
śpiączka, comu: głębokie zaburzenie przytomności, w czasie którego dochodzi do zniesienia reakcji na ból, wygaszenie odruchów ścięgnowych i ukos (nowych, spojówkowego i łapówkowego, źrenice reagują na światło leniwie albo wcale, pojawiają się odruchy patologiczne (Babińskiego i Rossolimo).
Śpiączka jest zawsze objawem dysfunkcji o u n. i następstwem różnych chorób oraz uszkodzeń narządów (np. nerek, wątroby).
świadomość: termin w psychologii podstawowy, choć wieloznaczny.
W ujęciu ewolucyjnym i historyczno-społecznym (weww logo)oznacza najwyżej zorganizowaną funkcję o u n. , jaka ukształtowała się na drodze ewolucji u człowieka (czmciemiu)i odpowiada życiu psychicznemu w ogóle.
Ś, w znaczeniu przyrodniczym i elementarnym trenrznum)jest zdolnością o u n. do percepcji informacji, ich przetwarzania i zintegrowanegzreagowania na te informacje: od strony podmiotowej jest to towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania, syn, samoświadomość.
świąd psychogenny, prunmr mycWzgewer objaw nerwicowy, najczęściej w przebiegu histerii, powstjący bez dających się przedmiotowo potwierdzić zmian chorobowych w skórze.
Śwp, może być przedmiotem urojeniowych interpretacji-halucynoza dotykowa.
swlogomdmc termin wprowadzony przez Clarka w 1975 r. na oznaczenie skłonności do zbierania bezwartościowych przedmiotów (pudełek, resztek jedzenia, drutów, węgla, drewna, butelek, zepsutych części urządzeń mechanicznych itd)u chorych z zaawan.