psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa. – Psychologia kliniczna

psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.

psychozy objawowe, zxwWorew wwnptmwtiwe, p. egzogenne, p. somwogenne: wszystkie zespoły psychotyczne będące powikłaniem chorób somatycznych (eh, poszczególnych narządów i układów, eh, zakaźnych, zatruć, urazów itd.
Termin p. objawowe jest nieścisły, gdyż psychoza nie jest swoistym objawem choroby, lecz jej nieswoistym powikłaniem, poprawniejsze określenie-p. somatogenne.
psychozy przedstarcze, mcwer zmzrcm (er: nie stanowią jednolitej grupy chorub pod względem nozologicznym.
Zalicza się tutaj eh.
Fioka i eh.
Alzheimera.
Określenie, psychoza”nie jest w tym wypadku ścisłe, gdyż chodzi raczej o zespoły otępienne.
psychoza schizoafekiywna: termin wprowadzony przez Kasanina (19331, oznaczający psychozy o obrazie mieszanym, tj. łączącym objawy z kręgu schizofrenii i cherub afektywnych.
Obecnie p s. uważa się za grupę psychoz niehomogenną.
psychozy schizofrenoidalne (zaburzenia typu schizofrenii, schizotypowe): termin niepoprawny filologicznie, p. schizofrenopodobne (rusycyzm), oznacza występowanie zespołów schizofrenicznych (katatonicznych, paranoidalnych i hebefrenicznych)na podłożu nieswoistym (j.
poza schizofrenią), np. w przebiegu cherub ogólnych, organicznych uszkodzeń u u n. itp. psychozy starcze, mycWwres wwWec choroby psychiczne pojawiające się zwykle po 65, lż.
Zwykle chodzi o zespoły utępienne pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera (otępienie starcze), otępienie wielozawałowe, a także psychozy o różnym obrazie klinicznym, np. z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
psychozy więzienne: przestarzała i nie używana nazwa reaktywnych (sytuacyjnych)zaburzeń psychicznych.
psychozy wojenne: termin oznacza zespoły psychotyczne puzostające w związku przyczynowym z ciężkimi przeżyciami wojennymi: chodzi przede wszystkim o wojenne psychozy reaktywne: depresje, stany zamroczeniowe, stany pseudodementywne, zespoły urojeniowe, ostre reaktywne stany afektywne (osłupienie, fugi).
psychozy zbiorowe, p. udzielone, p. indukowane, p. masowe: przejęcie urojeń i innych objawów psychopatologicznych od osoby chorej psychicznie.
Objawy psychotyczne mogą się udzielić na drodze sugestii (p. . mggeww)nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psychoz zbiorowych Orane, lwie adeux, folie en masse).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół pseudodementywny
 • psychoza maniakalna
 • kliniczna psychoza
 • pseudodementywny
 • starcze choroby psychiczne
 • zaburzenia pseudodementywne
 • psychoza kliniczna
 • zespul pseudodementywny
 • Psychiatria zespół pseudodementywny
 • psychoza maniakalno depresyjna a alzheimer
 • psychozamaniakalna
 • zespół pseudodemenywny
 • zespół pseudodementywny objawy
 • zespół schizofrenopodobny z objawami maniakalnymi
 • zespoły psychotyczne
 • Zespół Maniakalno Depresyjny Objawy
 • zespoly otępienne i psychozy starcze
 • zespoły zaburzeń pseudodementywny
 • zespul paranoidalno urojenowy na tle nieagresywnym
 • zaburzenia psychiczne pseudodementywne
 • zaburzenia pseudodementywny
 • www psychoza dwubiegunowa
 • psychoza z zespolem maniakalnym
 • psychozy zbiorowe
 • psychozy wojenne
 • afektywna dwubiegunowa otępienie
 • psychoza paranoidalna a choroba afektywna dwubiegunowa
 • psychoza maniakalna objawy
 • psychoza dwubiegunowa urojeniowa
 • psychoz afektywna
 • psychologia przedstarcze
 • pseudodementywne zaburzenia psychiczne
 • osoba maniakalna
 • objawy z kręgu afektywnego
 • maniakalna psychoza
 • czy psychoza w padaczce jest chorobą
 • choroba depresyjno maniakalna
 • choroba afektywna dwubiegunowa - opis kliniczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

a. Działalność Wydziału Polityczno-Wychowawczego
2 Oceniając więziennictwo angielskie w Izbie Lordów,
2. Rozwój więziennictwa w Polsce
b. System progresywny
PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ
5. Metody terapii czynności wyższych
4. Mechanizmy restytucji
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
2. Ogólne zasady terapii czynności wyższych

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna