psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.

psychozy objawowe, zxwWorew wwnptmwtiwe, p. egzogenne, p. somwogenne: wszystkie zespoły psychotyczne będące powikłaniem chorób somatycznych (eh, poszczególnych narządów i układów, eh, zakaźnych, zatruć, urazów itd.
Termin p. objawowe jest nieścisły, gdyż psychoza nie jest swoistym objawem choroby, lecz jej nieswoistym powikłaniem, poprawniejsze określenie-p. somatogenne.
psychozy przedstarcze, mcwer zmzrcm (er: nie stanowią jednolitej grupy chorub pod względem nozologicznym.
Zalicza się tutaj eh.
Fioka i eh.
Alzheimera.
Określenie, psychoza”nie jest w tym wypadku ścisłe, gdyż chodzi raczej o zespoły otępienne.
psychoza schizoafekiywna: termin wprowadzony przez Kasanina (19331, oznaczający psychozy o obrazie mieszanym, tj. łączącym objawy z kręgu schizofrenii i cherub afektywnych.
Obecnie p s. uważa się za grupę psychoz niehomogenną.
psychozy schizofrenoidalne (zaburzenia typu schizofrenii, schizotypowe): termin niepoprawny filologicznie, p. schizofrenopodobne (rusycyzm), oznacza występowanie zespołów schizofrenicznych (katatonicznych, paranoidalnych i hebefrenicznych)na podłożu nieswoistym (j.
poza schizofrenią), np. w przebiegu cherub ogólnych, organicznych uszkodzeń u u n. itp. psychozy starcze, mycWwres wwWec choroby psychiczne pojawiające się zwykle po 65, lż.
Zwykle chodzi o zespoły utępienne pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera (otępienie starcze), otępienie wielozawałowe, a także psychozy o różnym obrazie klinicznym, np. z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
psychozy więzienne: przestarzała i nie używana nazwa reaktywnych (sytuacyjnych)zaburzeń psychicznych.
psychozy wojenne: termin oznacza zespoły psychotyczne puzostające w związku przyczynowym z ciężkimi przeżyciami wojennymi: chodzi przede wszystkim o wojenne psychozy reaktywne: depresje, stany zamroczeniowe, stany pseudodementywne, zespoły urojeniowe, ostre reaktywne stany afektywne (osłupienie, fugi).
psychozy zbiorowe, p. udzielone, p. indukowane, p. masowe: przejęcie urojeń i innych objawów psychopatologicznych od osoby chorej psychicznie.
Objawy psychotyczne mogą się udzielić na drodze sugestii (p. . mggeww)nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psychoz zbiorowych Orane, lwie adeux, folie en masse).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zespół pseudodementywny
  • psychozamaniakalna
  • choroba depresyjno maniakalna
  • psychologia przedstarcze
  • Zespół Maniakalno Depresyjny Objawy
  • zespul paranoidalno urojenowy na tle nieagresywnym