overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.

Oznacza nadmierne rozszerzenie zakresu pojęć i włączanie w zakres jednego pojęcia wielu innych, prowadzące lu zatarcia granic pomiędzy pojęciami.
Objaw zaliczany do zaburzeń myślenia pojęciowego w schizofrenii.
padaczka, epilepsja, syn, choroba św.
Walentego, wielka choroba, monus comitalir, morbus sucer, morbus demoniucus, morbus cuducus, morbus dwinus.
Nie istnieje jemusisunuzologiczna a tej nazwie.
P. jest przeważnie zespołem polietiologicznym i polega na powtarzaniu się napadów padaczkowych.
padaczka objawowa, em (epm wwqytmutica: oznacza zespół wywołany aktualnie toczącą się sprawą chorobową, np. guzem mózgu, zatruciem, miażdżycą naczyń mózgowych itp. padaczka ogniskowa, dawna nazwa, obecnie: p. częściowa: oznacza, iż ognisku padaczkorodneznajduje się w korze, gdzie zapoczątkowany bywa napad z objawami prostymi i złożonymi.
padaczka resztkowa, syn, rczydualna, epi (epww rzwiaaalb.
W odróżnieniu od p. objawowej, chodzi o p. , która jest następstwem jakiejś przebytej sprawy chorobowej (zapalenia mózgu, urazu okołoporodowego, operowanego przed łaty guza mózgu itd).
pwMczKa swwńsww, epilepsja idioputhicu, t. essentialis, e, genuina, e, cryptogenes, czyWp, c nieznanej etiologii.
padaczka telewizyjna, nie chodzi o jakąś odrębną postać p. , lecz o występowanie napadów padaczkowych w czasie oglądania telewizji pud wpływem przerywanych bodźców świetlnych (efekt suzboskopowy), działających aktywująca, prowokująco.
palimpsest alkoholowy: rodzaj zaburzeń pamięci (niepamięci, amnezji)w przebiegu uzależnienia alkoholowego.
Przejawia się tym, że nawet po małych dawkach alkoholu, nie powodujących wyraźnych cech upojenia, pozostiją różnego rodzaju luki pamięciowe z okresu picia.
Zdaniem wielu auwruw p a, świadczy o wybiórczym uszkodzeniu niektórych struktur mózgu.
parafonia, purmWomu: chorobliwa zmiana głosu.
Spoem w 1963 r. użył tego terminu na oznaczenie zaburzeń modulacji głosu u chorych na schizofrenię, będących wyrazem niedustoscwania uczuciowego (paratymii).
paragnomen: objaw opisany przez E.
Brzezickiegu, polega na wykonaniu przez chorego na schizofrenię jakiegoś niezwykłego, nieoczekiwanego i nieprzewidzianego działania, np. skoku przez okno.
para (ysis progressird, porażenie postępujące: zespół otępiejmy w przebiegu przewlekłego kilowego zapalenia mózgu z typowym obrazem psychopatologicznym, neurologicznym i zmianami swoistymi we krwi oraz płynie mózgowa-rdzeniowym.
paramimia: zaburzenia ekspresji mimicznej w następstwie–parwymii: jeden z objawów rozszczepienia struktury osobowości u chorych na schizofrenię.
paranoiczny zespól–zespół paranoiczny, paranoidalny zespół-zespół paranoidalny.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • overinclusion
  • overinclusion w schizofrenii
  • epilepsja cryptogenes
  • overinclusion schizofrenia
  • (overinclusion) definicja
  • overinclusion co znaczy
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree