omamy psychiczne,

chorzy odczuwają nasyłanie lub odciąganie myśli w różny sposób tłumacząc to zjawisku (hipnoza, telepatia, maszyny do czytania myśli, lasery itp).
omamy rzekome, pscudohalucynacje: spostrzeżenia (lub myśli)powstające bez bodżcuwz zewnątrz, nie mają cech obiektywnej rzeczywistości, lecz cechy wyobrażeń zlokalizowanych w przestrzeni wewnętrznej i odczuwane jako obce, narzucone z zewnątrz doznania (, głosy w głowie’).
omamy słuchowe, Adlacimmower wcwmcue: zaburzenia spostrzegania, u podłoża kturychleżą prawdopodobnie różne mechanizmy patofizjologiczne.
Cts, mogą mieć charakter zjawisk prostych: trzaski, hałasy, pukania (acousmata)lub dźwięki (phnnemwa)oraz złożonych: głosy ludzkie, zwierzęce, muzyka itd. omamy smakowe, hallacinmiones gushuoriue: zaburzenia spostrzegania przejawiające się w odczuwaniu smaku substancji nie działających w danym momencie na receptory smakowe.
omamy węchowe, hwllucimmowes oWwcwwiue: zaburzenia spostrzegania wyrażające się w odczuwaniu zapachów (np. gazów)bez oddziaływania w danej chwili bodźców zewnętrznych na receptur węchowy.
omamy wzrokowe, Aw (aciwwioww wuu (er, duża grupa zsburzeń spostrzeganiu, które polegują na zwidywaniu przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, bez działania realnych bodźców na nsrząd wzroku.
Występują typowo w majaczeniu (we/iriwm), a także w e-halucynozie wzrokowej.
oniomania: chorobliwa rozrzutność, dokonywanie nadmiernych zakupów przekraczających materialne możliwości chorego.
Często występuje w stanach maniakalnych.
oniryczny stan, syn, stan unejroidalny, snopodubny.
Zespół zaburzeń jakościowych świadomości o charakterze mieszanym: majaczeniowu-zamroczeniuwym.
osłupienie, mmw: stan całkowitego lub częściowego zahamowania ruchów dowolnych z mutyzmcm, negatywizmem, z odmawianiem przyjmowania pokarmów, 0, występuje w zespole katatonicznym, depresyjnym, w psychozach reaktywnych, w histerii, w katalepsji.
osobowość, perwwwiwr: podstawowe pojęcie w psychologii, definiowane w wieloraki sposób.
Z punktu widzeniu systemowego o, można określić jako centralny system regulujący zachowanie człowieka.
osobowość nieprawidłowa: termin używany obecnie w miejsce 8, psychopatii”.
Podstawową cechą (według Cleckleya)o, n. jest słabość uczuć złożonych, co prowadzi do: braku trwałych związków uczuciowych, niezdolności dc przewidywania skutkćw swojego postępowania i wyciągania wniosków z dotychczasowych negatywnych doświadczeń.
Właściwości te prowadzą do różnych następstw w funkcjonowaniu jednostki.
osobowość mnoga: rzadkie zaburzenie dysocjacyjne konwersyjne, histeryczne), polegające na pojawianiu się u jednej osoby dwóch lub więcej odrębnych osobowości.
otępienie, dzmemia.
Ma wielorakie znaczenie: albo oznacza objaw polegający na obniżeniu sprawności funkcji intelektualnych, albo otępienie uczuciowe, dememiw wyeviuw, zaburzenia ilościowe modulacji uczuć, obniżenie uczuć wyższych połączone ze zobojętnieniem uczuciowym.
Wspżłcześnie o, oznacza zespół zaburzeń funkcji poznawczych.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree