nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria. - Psychologia kliniczna

nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.

nerwice pourazowe, urazowe, wypadkowe, wzwwvew yomrwmwtcue, odczyny nerwicowe stanowiące odpowiedź na przeżycia związane z wypadkiem połączonym z urazami ciała.
Najczęściej chudzi o reakcje histeryczne.
nerwice roszczeniowe, syn, odszkodowawcze, rentowe, wewwrer reccwzemwzriae.
Zachowania związane z wypadkiem (e-n. pourazowe), których celem, może nie uświadomionym, jest chęć uzyskania materialnego zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu.
Niektórzy kwestionują słuszność zaliczania tych zjawisk do nerwic i skłonni są raczej mówić o świadomej postawie agrawacyjnej.
nerwice ruchowe, wewwrer mowiwe: zaburzenia ruchowe polegające na ruchach mimowolnych niekturych grup mięśniowych.
Zalicza się tutaj tiki, jąkanie, drżenia, kurcz pisarski itp. nerwica wegetatywna: termin coraz rzadziej stosowany, gdyż w każdej nerwicy występują zaburzenia wegetatywne jako przejaw silnych emocji.
nerwice wojenne, frontowe: są to odczyny nerwicowe zróżnicowane pod względem obrazu klinicznego, występujące podczas działań wojennych jaku reakcja na bezpośrednie zaZTOZCOlC.
neurastenia, newwmcmu: jedna z odmian nerwic.
Termin wychodzący stopniowo z użycia, na przykład nie występuje w niektórych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych.
Wyróżnia się lwie postacie-hipersteniczną: wzmożona pobudliwość, zaburzenia snu, uczucie ciągłego napięcia i rozdrażnienia, i hiposteniczną, w której góruje znużenie, męczliwuić, osłabienie funkcji pamięciowych, s także występują liczne dolegliwości hipochondryczne.
neuroobrazowanie mózgu: nowoczesne metody neuroradiolugiczne pozwalające oceniać strukturę, a niekiedy również funkcję mózgu: tomografia komputerowa (TK), magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), emisyjna tomografia komputerowa (ECAT)itd. neuroleptyk s lek przeciwpsychotyczny o zróżnicowanej budowie chemicznej.
niedorozwój umysłowy, syn, oligofrenii: nazwa zalecana przez WHO-upośledzenie urny s (owe, niepamięć 8 amnezja.
niepamięć śródczesnautraty przytomności, np wa jest przykładem n.
Słownik terminologiczny 549.
śrólczasuwa, dmnewa cwqgrwda tre (rap vycWwicd), obejmuje okres, śpiączki lub jakościowych zaburzeń świadomości.
Luka pamięcicśródczasowej.
niepamięć następcza (następowa), cwmeria wmerwgrwdu: obejmuje zdarzenia po odzyskaniu przytomności lub ustąpieniu jakościowych zaburzeń świadomości, jest objawem o dużym znaczeniu rozpoznawczym, zwłaszcza w orzecznictwie sądowa-lekarskim.
Występuje nie tylko w stanach psychopatologicznych (np. po przeminięciu psychozy zamroczeniowej), może być wywołana przez znacznie nasilony stan afektywny.
niepamięć wsteczna, wmwewa nwwgrwc obejmuje zdarzenia poprzedzające utratę przytomności lub wystąpienie jakościowych zaburzeń świadomości, jest objawem u dużym znaczeniu rozpoznawczym, zwłaszcza w orzecznictwie sądowa-psychiatrycznym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół pitiatyczny
 • nerwica pitiatyczna
 • zespół neurasteniczno-pitiatyczny
 • pitiatyczna
 • pitiatyczny
 • nerwica pitjatyczna
 • reakcja pitiatyczna
 • zaburzenia pitiatyczne
 • zespol neurasteniczno-pitiatyczny
 • pitatyczny
 • pitiatyczne objawy
 • zespół neurasteniczno pitiatyczny
 • pitiatyczny znaczenie
 • psychologia-kliniczna cba pl nerwica-pitiatyczna-syn-nerwica-histeryczna-s-histeria
 • psyhologia syndrom neurastyczno-hypochondryczny
 • syn-c com loc:LT
 • zespol pitiatyczny
 • zachowania pitiatyczne
 • zespol neurasteniczno
 • reakcja pitjatyczna
 • reakcja lęlowo pitiatyczna
 • psychologia w zawodzie farmaceuty
 • pitjatyczny
 • zachowania pitiatycznego
 • zaspół pitiatyczny
 • zespół pitjatyczny
 • pitiatyczne
 • ostra reakca pitiatyczna
 • Nerwica pitiatyczny
 • co to jest nerwica pitatyczna
 • histeria powiązana z utratą świadomości
 • histeryczna reakcja na halas
 • histeryczno pitatyczna
 • nerwica histeryczna histeria
 • nerwica histeryczna psychologia
 • nerwica neurasteniczna-pitietyczna
 • nerwica neurasteniczno- pitiatyczna
 • nerwica neurasteniczno-pitiatyczna
 • nerwica niepamiec
 • nerwica pitiastyczna
 • amnezja nerwicowa
 • nerwice roszczeniowe
 • nerwice wojenne
 • nerwics histeryczna
 • neurastenia śmiertelność
 • neurasteniczno pitiatyczny
 • neurastenik pitiatyczny
 • niepamiec nastepowa
 • niepamięć przy nerwicy
 • obiawy pitiatyczne

 May 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna