kleptomania:

oznacza chorobliwą skłonność do przywłaszczania sobie przedmiotów stanowiących cudzą własność, często o nikłej wartości.
Dawniej traktowana jako samodzielna jednostka chorobowa (tzw. monomania), aktualnie używana za cechę właściwą osobowości nieprawidłowej lub przejaw tzw. -działań impulsywnych.
kompensacja, coqpewwmz: termin o wielorakim znaczeniu.
W biologii i medycynie oznacza zastąpienie czynności uszkodzonego lub brakującego organu przez wzmożone funkcje innego.
W psychologii jeden z mechanizmów obronnych (regulacyjnych)osobowości, polegający na nieświadomym dążeniu do wyrównania poczucia mniejszej wartości, np. na innym polu.
kompleks: termin wieloznaczny, w psychoterapii oznacza zespół silnie emocjonalnie zabarwionych pragnień, przeważnie nie akceptowanych społecznie i dlatego tłumionych i wypartych ze świadomości, wywierający jednak silny wpływ na zachowanie człowieka.
kompleks Edypa: nie uświadomiona i tłumiona skłonność seksualna syna do matki, połączona z obawą przed odwetem ojca i wrogością do niego.
kompleks Elektry: podświadoma i tłumiona skłonność seksualna córki do ojca, połączona z obawą przed zemstą matki i nie uświadomioną do niej wrogością.
kompulsje, zzmpulsizner, ang. compulsion: termin używany głównie w psychiatrii amerykańskiej, oznacza natręctwa dotyczące sfery działania.
Wyodrębnia się: k. psychiczne w postaci przymusowej myśli wykonania działania podlegającej jednak kontroli, k. psychoruchowe, gdy mimo kontroli zwycięża potrzeba działania natrętnego i k. ruchowe, gdy działania natrętne przebiegają bez większych hamulców psychicznych.
kontaminacje, cwuuminmiznes: zbitki, tworzenie słów z fragmentów innych wyrazów, np. jeden z wykładowców zamiast powiedzieć “Długosz dziejopis powiedział, długopis”.
konwersja histeryczna występowanie objawów somatycznych w wyniku przeistoczenia treści psychicznych w cielesne (np. głuchoty, ślepoty, bezgłosu histerycznego).
Nerwica konwersyjna jest syn, -histerii.
koprolalia: wypowiadanie niecenzuralnych słów niekiedy w sposób przymusowy (kompulsywny), np. w zespole Gillesa de la Tourette a, w nerwicy natręctw, w zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym.
Korsakowa zespól, syn, zespół amnestyczny: oznacza otępienie w następstwie uszkodzenia mózgu dotyczącego struktur limbicznych o różnej etiologii (alkohol, uraz, kila, zatrucia CO), w obrazie klinicznym zaburzenia pamięci, luki pamięciowe wypełniane zmyśleniami (konfabulacjami)o treści wielkościowej.
kryptomnezja: dosłownie pamiętanie ukryte, pamięć bez identyfikacji pamiętanych treści jako wcześniej poznanych, np. przyjmowanie za własne cudze myśli zasłyszane dawniej (niekiedy mówi się o podświadomym plagiacie).
kwerulants pieniacz: człowiek z uporem, nie bacząc na konsekwencje, dążący do udowodnienia swoich racji.
Zachowania te występują typowo w obłędzie pieniaczym (paranoja que ruluwria\.
labilność uczuciowa, labiliar qyiecma, syn, chwiejność uczuciowa: oznacza łatwe przechodzenie z jednego nastroju do drugiego (np. z płaczu w śmiech).
Fizjologicznie u dzieci, poza tym w nerwicach, w depresji, manii, w zespołach psychoorganicznych.

leki anksjolitczne, syn, trankwilizatory, ataraktyki, leki uspokajające, psychosedatywne, środki kojące: leki psychotropowe o różnej budowie chemicznej (pochodne benzodiazepiny, glikolu, difenylometanu i inne), których wspólną cechą jest działanie przeciwlękowe.
leki neuroleptyczne, newwzzacw, 1, przeciwpsychotyczne.
L, o różnej budowie chemicznej (mjpierścieniowej, pochodne indoluwe, alkaloidy Rauwollii, pochodne butyrotenonu, difenylobutyloaminy i inne), wpływające leczniczo w zespołach psychotycznych Fe syndromoliza), usuwające objawy wytwurcze (pozytywne), tj. omamy i urojenia w psychozach paranoidalnych i innych.
leki nootropowe: grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej i mechanizmie działania.
Wspólną ich cechą jest poprawa metabolizmu komórki w o u n.
Lał, wpływają korzystnie na poziom czuwania (świadomości), poprawiają funkcje pamięciowe.
Do grupy tej zalicza się: piracetam, centrofenoksynę, pmtnol.
Wskazaniem do ich stosowania są zespoły zaburzeń świadomości, zespoły otępienne, niektóre zatrucia i stany po urazach czaszkowa-mózgowych (cerebrastenia).
leki przeciwdepresyjne, amidezrersiw, Wmc/ewizw.
Leki o budowie jedno-, dwu-, mjiczteropierścieniowej, a także inhibujące MAO, działające leczniczo na cały zespół depresyjny (-r syndromolitycznie), przede wszystkim endogenny.
leki normotymiczne, normotymizujące, urtotymiczne, tymoprofilaktyczne.
Zróżnicowana pod względem budowy chemicznej grupa leków, która reguluje zakłócenia nastroju, a jednocześnie zapobiega nawrotom faz depresyjnych i maniakalnych w chorobach afektywnych.
Należą: sole litu, karbamazepina, kwas walproinowy i jego sole.
leki pobudzające, prycńzsamulmaa, psychostymulujące, psychoenergizujące.
Leki psychotropowe zwiększające aktywność, zmniejszające uczucie zmęczenia i senności.
Podstawową grupę stanowią pochodne amfetaminy i związki pokrewne.
Większe dawki działają trująco i mogą wyzwolić psychozę.
Łatwo prowadzą do lekozależności.
leki przeciwparkinsonowskie: obejmują dwie grupy o różnym mechanizmie działania: 1, cholinolityczne, np. atropina i 1, o podobnym działaniu, stosowane w łagodzeniu pozapiramidowych (parkinsonoidahych)objawów poneuroleptycznych: 2, o działaniu dopaminergicznym, podwyższające zawartość dopaminy w neuronach układu pozapiramidoWCgO.
leki psychotropowe: w nowoczesnym znaczeniu są to leki działające wybiórczo na o u n. i wpływające na stan psychiczny.
Lista Lp, obejmuje kilkanaście grup środków.
lekomania: termin etymologicznie niepoprawny–farmakomania.
lekozależność-s zależność lekowa.
lęk, mdemr: zaburzenie emocjonalne podobne do strachu, czyli reakcji emocjonalnej pojawiającej się w sytuacji konkretnego zagrożenia, 1, obejmuje ujadę objawów, psychicznych, behawioralnych i wegetatywnu-somatycznych.
Do objawów psychicznych należy uczucie napięcia, niepokoju, skrępowania, niemożność odprężenia się, poczucie zagrożenia itp.
Wyrazami behawioralnymi Oj, dotyczącymi zachowania)są: niepokój manipulacyjny, lokomocyjny, drżenie rąk.
Objawy wegetatywna-somatyczne to: rozszerzenie źrenic, suchość błon śluzowych, potliwość, przyśpieszenie oddechu, czynności serca i tętna, wzmożona perystaltyka jelit, biegunki, parcie na mocz.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • kleptomania u dzieci
  • zachowanie kleptomana
  • kleptomania
  • kleptomania u dzieci przyczyny
  • objawy kleptomanii
  • artykuły o kleptomani
  • Kleptomania Przyczyny
  • pomoc dla kleptomana
  • terapia dla kleptomanow