Słownik terminologiczny. zespół anankastyczny. – Psychologia kliniczna