Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym. - Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zaburzenia o podlozu organicznym
  • epidemiologia zaburzen psychicznych
  • zaburzenia organiczne
  • zabuzenia na podlozu ognicznym
  • zaburzenia o podłożu organicznym
  • Zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym
  • co to sa wyobrazenia
  • zaburzenia zachowania o podlozu organicznym
  • zaburzenia zachowania o podłożu organicznym

 May 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna