Doraźna pomoc psychiatryczna.

Stany wymagające pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym (określane czasem jako, nagłe”, , naglące’) , to stany charakteryzujące się wystąpieniem zachowania niezwykłego, zaburzonego, niedostosowanego społecznie, niezrozumiałego dla otoczenia.
Skutków tego zachowania nie można przewidzieć, jednakże istnieje możliwzść, że człowiek w tym stanie może zagrażać zdrowiu i życiu własnemu lub swego otoczenia.
Stany te często cechują się nagłością wystąpienia (ale nie jest tz reguła, a dokładna obserwacja często pozwala zauważyć narastanie zaburzeń) przez czas dłuższy.
Każdy lekarz może znaleźć się w sytuacji, w której wyniknie konieczność udzielenia pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym.
Tę potrzebę może zgłosić sam pacjent, jego rodzina, sąsiedzi, czasem osoby przypadkowe czy przedstawiciele służb porządkowych.
Niekiedy doraźnej pomocy psychiatrycznej będzie wymagał pacjent przebywający w szpitalu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • nagła pomoc psychiatryczna
 • pomoc psychiatryczna
 • doraźna pomoc psychiatryczna warszawa
 • nagła pomoc psychiatryczna warszawa
 • dorazna pomoc laryngologiczna warszawa
 • pomoc psychiatryczna skype
 • nagla pomoc psychiatryczna
 • pomoc psychiatryczna infpolinia
 • avimex_anguel_popov kalisz firma html
 • infolinia pomoc chorym psychiatrycznie 2014
 • nagla pomoc psychiatryczna warszawa
 • psychiatryczna pomoc dorazna poznan
 • psychiatryczna pomoc doraźna
 • pomoc stała a pomoc doraźna
 • pomoc psychiatryczna onlnie skype
 • nagla pomoc psyhiatryczna wroclaw
 • krakow nagla pomoc psychiatryczna
 • infolinia pomocy psychiatrycznej krakow
 • doraźna pomoc psychiatryczna opole
 • dorazna pomoc psychiatryczna krasnik