Doraźna pomoc psychiatryczna.

Stany wymagające pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym (określane czasem jako, nagłe”, , naglące’) , to stany charakteryzujące się wystąpieniem zachowania niezwykłego, zaburzonego, niedostosowanego społecznie, niezrozumiałego dla otoczenia.
Skutków tego zachowania nie można przewidzieć, jednakże istnieje możliwzść, że człowiek w tym stanie może zagrażać zdrowiu i życiu własnemu lub swego otoczenia.
Stany te często cechują się nagłością wystąpienia (ale nie jest tz reguła, a dokładna obserwacja często pozwala zauważyć narastanie zaburzeń) przez czas dłuższy.
Każdy lekarz może znaleźć się w sytuacji, w której wyniknie konieczność udzielenia pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym.
Tę potrzebę może zgłosić sam pacjent, jego rodzina, sąsiedzi, czasem osoby przypadkowe czy przedstawiciele służb porządkowych.
Niekiedy doraźnej pomocy psychiatrycznej będzie wymagał pacjent przebywający w szpitalu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • pomoc psychiatryczna
 • nagła pomoc psychiatryczna
 • pomoc psychiatryczna krakow
 • nagła pomoc psychiatryczna warszawa
 • doraźna pomoc psychiatryczna warszawa
 • dorazna pomoc laryngologiczna warszawa
 • pomoc psychiatryczna skype
 • pomoc psychiatryczna infpolinia
 • nagla pomoc psychiatryczna
 • infolinia psychiatryczna
 • infolinia pomoc chorym psychiatrycznie 2014
 • infolinia pomocy psychiatrycznej
 • pomoc psychiatryczna 24
 • doraźna pomoc psychologiczna
 • pomoc psychologiczna infolinia kraków
 • pomoc psychologiczna infolinia
 • pomoc psychiatryczna infolinia
 • dorazna pomoc psychiatryczna lodz
 • nagla pomoc psychiatryczna warszawa
 • dorazna pomoc psychiatryczna gdansk
 • avimex_anguel_popov kalisz firma html
 • nagła pomoc psychiatryczna kraków
 • pomoc paychiatryczna
 • nagła pomoc psychiatryczna łódź
 • dorazna pomoc psychiatryczna krasnik
 • dorażna pomoc psychiatryczna kraków
 • pomoc psychiatryczna onlnie skype
 • pomoc psychiatryczna w londynie
 • pomoc psychiatryczna w naglych przypadkach wroclaw
 • pomoc psychiatryczna warszawa
 • pomoc psychologiczna doraźna
 • pomoc stała a pomoc doraźna
 • pomoc wieczorowa psychiatryczna
 • zalamanie nerwowe pomoc dorazna wroclaw
 • nAgla pomoc psychologiczna
 • doraźna pomoc psychologiczna łódź
 • dorazna pomoc psyhologia poznan
 • infolinia pomocy psychiatrycznej krakow
 • infolinia psychiatryczna łódź
 • krakow nagla pomoc psychiatryczna
 • kraków pomoc psychiatryczna
 • doraźna pomoc psychiatryczna poznań
 • nagla pomoc psychiatryczna dla dzieci
 • opole pomoc psychiatryczna
 • nagla pomoc psyhiatryczna wroclaw
 • doraźna pomoc psychiatryczna opole
 • nagła pomoc psychiatryczna poznań
 • nagła pomoc psychiatryczna wrocław
 • doraźna pomoc psychologiczna gdańsk
 • nagła pomoc psychiatryczne warszawa