Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.

Wejście w kontakt ze śrzdkiem i utrwalanie się tego zachowania są natury psychologicznej, społecznej, kulturowej i biologicznej.
W każdym przypadku znaczenie każdego z tych uwarunkowań bywa mniej lub bardziej znaczące.
Uwarunkowania psychologiczne dotyczą niemal wszystkich przypadków.
Do inicjacji dochodzi najczęściej w wieku młodzieńczym.
Właściwy dla tego wieku kryzys tożsamości może pzwodować potrzebę natychmiastowej gratyfikacji(niezależnie od tego, że może być rozumiana szkodliwość i zagrożenie związane, z przyjmowaniem środka), potrzeba zachowania się w sposób odrzucany przez starsze pokolenie(protest, bunt przeciwko normom i konwencjom tego pokolenawyraża się poprzez niezgodne z tymi normami zachowania dewiacyjne), po-szukiwanie wglądu w niejasno uświadamiane sobie własne problemy, przeciwdziałanie złemu samopoczuciu, chęć zddalenia się ud obarczeń emocjonalnych, wyrażenie agresji wobec osoby lub osób znaczących, zamanifestowanie własnej niezależności, chęć zaakceptowania przez grupę rówieśniczą(przyjmowanie, narkotyków”może być warunkiem akceptacji przez grupę).
Kryzys wieku młodzieńczego jest zazwyczaj tym bardziej nasilony, im bardziej zaburzone są układy i związki w rodzinie tak w sferze emocjonalnej, ji społecznej(objawy nerwicowe u matki, alkoholizm u ojca).
Czynniki natury psychologicznej mogą powodować rozpoczęcie przyjmowania środkżw uspokajających i nasennych przez kobiety po 40, rż” gdyż często ujawniają się u nich objawy nerwicowe.
ł’zynniki natury społecznej.
Czynniki re szczególną rolę pełnią u młodzieży z uwagi na istniejące w tym wieku dążenie du unifikacji postaw:pewne znaczenie może mieć także moda młodzieżowa.
Przykładem może być moda na zachowania hippisowskie w latach siedemdziesiątych.
Przyjmowanie narkotyków było wówczas wyznacznikiem identyfikacji z wartościami rej subkultury.
Innym przykładem może być nacisk wywierany przez grupę na jednostkę, na przykład przez robotników budowlanych na, nowego”, który, jeśli nie pije, nie może liczyć na akceptację ZTUOV.
Utrwalaniu zachowania dewiacyjnego sprzyja represja, jeśli pojawi się jako reakcja środowiska na przyjmowanie środków psychoaktywnych-mimo że celem represji jest eliminacja dewiacji.
Represyjnie mogą reagować rodzice na wiadomość o używaniu przez ich syna narkotyków, lub szkoła, która często chce się takiega ucznia pozbyć.
Młodociany w takich sytuacjach poszukuje oparcia emocjonalnego, może je znaleźć najłatwiej u innych przyjmujących środki.