Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej”.

To samo można odnieść do takich stanów fizjologicznych, jak ciąża, poród, połóg, laktacja itd.
Nie ma psychoz ciążowych, porodowych, połogowych i laktacyjnych.
Jeżeli w którymś z tych okresów zdarzy się psychoza, to po pierwsze trzeba określić jej charakter, a po drugie musiały zaistnieć jeszcze dodatkowe sytuacje eticpatogenetyczne odpowiedzialne za wystąpienie psychozy, np.infekcja, zatrucie lub wyzwolenie się endogennego procesu psychotycznego(schizofrenia, choroba afektywna).
Trzeba reż uwzględnić wpływ czynników psychospołecznych:lęk przed porodem, nieślubna i nie chciana ciąża itp.
Te właśnie czynniki w połączeniu z niedojrzałością emocjonalną bywają przyczyną zdumiewających i odrażających zachowań niektórych młodych matek, ktćre porzucają swoje nowo narodzone dzieci na wysypiskach śmieci.
Istnieją doniesienia o możliwości wystąpienia stanów depresyjnych po porodzie, chociaż poza samym porodem występują u tych kobiet jeszcze inne przyczyny przygnębienia.
Wytrzebienie(kastracja)dorosłego nie musi dawać widocznych zaburzeń psychicznych.
U dorosłych mężczyzn, prowadzących przedtem aktywne życie płciowe, kastracja nie musi prowadzić do impotencji, chociaż może być powodem zmniejszenia popędu płciowego.
Po pewnym czasie zachowanie tych osób zmienia się.
Słabnie napęd psychoruchowy, pojawia się szybka męczliwość, obserwuje się obniżenie nastroju.
Objawy te są nie tylko wynikiem sytuacji psychologicznej, ale układają się w zespół psychoendokrynny zależny od zaburzeń wewnątrzwydzielniczych.
Choroby układu krwiotwórczego, wśród których należy wymienić przede wszystkim niedokrwistość złośliwą typu Addisona-Biermera, bywają podłożem ostrych i przewlekłych powikłań psychiatrycznych.
Zaburzenia psychiczne o różnym obrazie klinicznym(zespoły zaburzeń świadomości)występują też w innych chorobach krwi, zwłaszcza w białaczkach.
W patogenezie tych zaburzeń trzeba również uwzględnić wpływ leków.
Toczeń rumieniowaty układowy(jazie ermiemuwsar), należący do kolagenoz, w 50-60%przypadków przebiega z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego.
Zaburzenia neurologiczna-psychiatryczne mogą występować pod trzema postaciami jako:uogólnione organiczne uszkodzenie o u n., stany drgawkowe i ogniskowe uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego.
Pod względem psychiatrycznym mogą się pojawić różne zespoły psychopatologiczne, w tym zespoły depresyjne i psychozy z zaburzeniami świadomości.
Wiąże się je przyczynowo ze zmianami naczyniowymi w o u n., czynnikiem zakaźna-gorączkowym, reakcją psychogenną na sam fakt przewlekłej choroby i stosowaniem leków, zwłaszcza konykosreroidów.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie psychiatruw tą chorobą.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree