W pustaci napadowej – Psychologia kliniczna

W pustaci napadowej

nagłym zwyżkowym ciśnieniom krwi towarzyszy silny lęk oraz niepokój ruchowy, niekiedy ilościowe, i jakościowe zaburzenia świadomości.
W chorobie Addisona(czyli pierwotnej niewydolności kory nadnerczy)widuje.
się poza osłabieniem fizycznym, nastrój przygnębiony, dużą męczliwość, obcy mżenie napędu psychoruchowego, senność i przeczulenie.
W cięższych postaciach choroby widywano zespoły depresyjne, zespzly zaburzeń świadomości, a taki przewlekle psychozy urojeniuwe.
Choroba Addisona jest bezwzględnym przeciw-gwskazaniem do leczenia neuroleptykami ze względu na ryzyko zapuści i dużych..
spadków ciśnienia krwi.
Roi a gro czzłów płc i owych w patogenezie zaburzeń psychicznych jest.
złożona, chociaż nie należy jej przeceniać.
Tzw.przełomy hormonalne, występujące w okresie pzkwitania i przekwitania, same przez się nie prowadzą do.
*zaburzeń psychicznych.
Byłby to zresztą pogląd redukcjenistyczny.
Prawdą jest natomiast, że stanowią one, jak każda biologiczna sytuacja kryzysowa, dyspozycję dc występowania zaburzeń nerwicowych, a niekiedy psychotycznych.
Okmpokwitania i występujące w tym czasie przeobrażenia fizjologiczne zbiegają się zwykle z różnymi oddziaływaniami środowiskowe-wychowawczymi.
W związku z tym wszelkie zakłócenia równowagi stanu emocjonalne-popędowego należ rozpatrywać w szerokim kontekście biologiczna-psychospołecznym.
Wokół zaburzeń psychicznych związanych z przekwitaniem(inwolucja i meno-pauza)narosło wiele nieporozumień.
Przede wszystkim należy podkreślić, że nie istnieją ani, psychozy inwolucyjne”, ani, psychozy klimakteryczne”.
Zupełne bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przedstarczym.
Inwolucja hormonalna, a więc zakończenie życia płciowego, u kobiet przypada zwykle na okres, w którym ośrodkowy układ nerwowy nie wykazuje przeważnie najmniejszych zmian wstecznych.
Inaczej u mężczyzn.
Tzw.cimacrznwm wrwc przypada rzeczywiście na okres przedstarczy.
Ale i tutaj nie zachodzi związek między ustaniem czynności płciowych a pojawieniem się zmian zwyrodnieniowych w tu n.
W okresie inwolucji zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn występują stosunkowo częste stan depresyjne i psychozy urojemowc, ale poza procesem fizjologicznym, jakim jest przekwitanie, muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne endoiegzogenne.
Nie można zwłaszcza niedoceniać wpływu czynników psychologicznych i spzłecznych.
Świadomość, że życie płciowe się kończy, zakończenie działalności zawodowej, pustka egzystencjalna-to czynniki niekiedy ważniejsze zd samych wpływów hormonalnych.
Funkcje rozrodcze kobiety pozostają w życiowym związku z czynnościami psychicznymi i stają się źródłem stanów nierównowagi emocjonalnej.
Wystarczy wskazać na fakt, że u 30%kobiet występuje tzw.zespćł napięcia przedni i e s i ączkowego.
Składają się nań takie objawy, jak obniżenie nastroju typu depresyjnego lub dysforycznego, lęk i uczucie wewnętrznego napięcia, wrażenie ciągłego zmęczenia, bóle głzwy i inne dolegliwości hipochondryczne, zaburzenia snu, chwiejność uczuciowa ze skłonnością do płaczu i drażliwości.
Miesiączka jako taka nie staje się natomiast nigdy podłożem psychoz.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • niepokoj ruchowy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

4. UTOPIŚCI WOBEC PROBLEMU ŚMIERCI.
3.3. Utopijne lekarstwa i wiedza medyczna.
3.2. Szpitale, domy starców.
3. SZTUKA LEKARSKA W UTOPIACH
2.10.2. Natura jest przeciwnikiem człowieka.
2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 3, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna