Choroby narządów wewnętrznych.

Choroby narządu krążenia.
Nieprawidłowa praca serca odbija się natychmiast na funkcji mózgu.
Z tego względu zarówno ostre, jak i przewlekłe choroby narządu krążenia można sprowadzić do omówionego już w tym rozdziale niedoboru tlenu.
Najwrażliwsza z wszystkich tkanek ustroju na niedobżr tlenu jest tkanka nerwowa.
W następstwie zarówno ostrego, jak i przewlekłego niedotlenienia w korze płatów czołowych stwierdza się zmiany neurohisropwolugiczne, podczas gdy zmian tych może nie być nie tylko w innych narządach, ale też w pozostałych okolicach mózgu.
Ma to określone konsekwencje psychiatryczne.
Pierwszym objawem jest lęk.
Może on towarzyszyć nawet niewielkim zaburzeniom rytmu serca.
Wynika to z roli, jaką serce pełni w wyobraźni każdego człowieka.
Lęk jest nieodłącznym objawem towarzyszącym duszności.
Przybiera on charakter lęku przed śmiercią, ale może też przybierać inne postacie, np.dolegliwości hipochondrycznych, nastroju depresyjnego itd.
Obserwuje się to u chorych po zawale mięśnia sercowego, u osób z sercem płucnym, w zapaleniu mięśnia serczwego, w mętna pezÓrb(dusznica bolesna), w wadach zastawkowych.
U osób z zespołem wypadania zastawki dwudzielnej stwierdza się częściej niż u osób zdrowych objawy lęku napadowego(napady paniki, ang.panie disorler-uważane przez psychiatrów amerykańskich za odrębną jednostkę nozologiczną).
Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem dz psychoz, najczęściej typu majaczeniowego.
Psychozy z pobudzeniem ruchowym, np.amemia, choć rzadkie, są niebezpieczne, gdyż obciążają nadmiernie układ krążenia.
Zarówno ostre niedotlenienie xu n.(np.w następstwie zatrzymania akcji serca, ang.cardiacarrest), jak i długotrwałe niedotlenienie u chorych z przewlekłymi chorobami układu krążenia, prowadzi Iz zaburzeń metabolicznych w mózgu i en c e fa I o p at i i.
W stanie psychicznym przejawia się to zmianami nępiennymii charakteropatycznymi.
Choroby układu trawiennego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • przewlekłe schorzenie narządów wewnętrznych serce
  • samookaleczenia narzadow wewnetrznych