Udział innych czynników etiologicznych jest procentowo zbliżony.

Wymienia się przyczyny toksyczna-metaboliczne, czynniki zapalne(zapalenie mózgu i opon mózgowych), choroby naczyniowe mózgu, choroby zwyrodnieniowe(np.zespoły otępienne, pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera), nowotwory itd.
W tym miejscu należy przypomnieć, że w każdym przypadku napadów padaczkowych lekarz powinien dążyć do ustalenia ich przyczyny, a nie poprzestawać na postawieniu ogólnikowego rozpoznania “padaczka”Również patogen e z a padaczek i napadów padaczkowych należy do neurologii.
Poniższe informacje mają charakter przypomnienia wiedzy wyniesionej z wykładów neurologii, mogą być bowiem przydatne w rozpatrywaniu aspektu psychiatrycznego padaczek.
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że napad padaczkowy jest skutkiem zmienionej reaktywnzici lub stanu lizjzlogicznegoczęści lub ca(ziej mózgu.
Wyładowanie bioelektryczne(padaczkowe)i napad padaczkowy są wlaściwziciamizaruwno zdrowej, jak i uszkodzonej komórki nerwowej.
Pobudliwość komórek nerwowych jest związana z tzw.pługiem drgawkowym, będącym indywidulaną cechą człowieka.
U ludzi z niskim progiem, nawet bodźce fizjologiczne mogą wyzwolić napad padaczkowy.
Tym samym napad padaczkowy, można wywołać w zasadzie u każdego człowieka i zwierzęcia.
Nie można zatem(rozpatrywać mechanizmu napadów padaczkowych bez uwzględnienia genetycznie.
uwarunkowanego pogotowia padaczkowego lub niskiego progu pa-.
daczkowego.
Nasuwa się tutaj analogia do rodzinnej ta więc genetycznie uwarunkowanej)skłonności lub podatności na niektóre inne choroby, np.chora niedokrwiennej serca, astmy, cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego itd.
Działanie tego samego czynnika etiologicznego(np.urazu głowy)u człowieka.
z wysokim progiem padaczkowym i niskim pogotowiem padaczkowym może nie.
spowodować napadów padaczkowych, podczas gdy u osoby z niskim progiem drgawkowym i wysokim pogotowiem padaczkowym prawdopodobieństwo wy-.
siąpienia napadżw jest znacznie większe.
Istnienie pogotowia padaczkowego usiłowane tłumaczyć za pomocą różnych hipotez.
Symptomatyka napadów padaczkowych zależy od rodzajów dróg i sposobów propagacji(szerzenia się)wyładowań.
Przeważnie chudzi o wyładowani miejscowe.
Przestrzenną sieć komórek, zbejmującą pewien obszar mózgowia, będącą źródłem wyładowania bioelektrycznego określa się nazwą ogniska padaczkowego(albo padaczkorodnego).
Oprócz ogniska pierwotnego mogą powstawać ogniska wtórne, a więc obszary wyładowań napadowych oddalone od pierwotnego ogniska przynajmniej o jedną synapsę.
Bardzo często wtórne ogniska padaczkowe usadawiają się w płacie skronizwym(padaczka skroniowa), co ma związek z bogatymi połączeniami obydwu półkul przede wszystkim przez spowiło wielkie mózgu.
Najprawdopodobniej mechanizm powstawania wtórnego ogniska jest podobny, lub taki sam, jak w przypadku eksperymentalnego ogniskw padaczkowego u zwierząt metodą kindlingu.
Zjawisko kindlingu(ang.rozniecenie, rozpalenie)opisał Goddard w 1971 r.
Chodzi z jedną z technik stosowanych w epilepwlogii doświadczalnej, polegającą na powtarzalnym drażnieniu, np.bodzcem elektrycznym, określonego pola mózgowego.
Regularne drażnienie słabym, podprogowym prądem elektrycznym nie wywołuje początkowo u zwierzęcia doświadczalnego żadnych zmian w jego zachowaniu(behawwralnych), dopiero drażnienie przez wiele tygodni doprowadza do, spontanicznych”ogniskowych wyładowań i ostatecznie-do napadów padaczkowych.
Zdaniem Majkowskiegz(1986)technika ta prowadzi du długotrwałych zmian plastycznych neuronów mózgu, wyrażających się powstawaniem nic tylko ogniska padaczkowego, ale i innych rozsianych zmian w ca(ym mózgu.
Zjawisko kindlmgu ma dużo wspólnych cech z procesem uczenia i pamięci.
Decydującą rolę w poznaniu pawmechanizmu padaczkowego odegrały badania bioelektryczne.
Dzięki badaniu lfG stało się możliwe poznanie zasadniczego elementu patofizjologicznego, jakim jest wyładowanie bioelektryczne w uszkodzonych neuronach.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree