Padaczki. Definicja, etiologia i patogeneza

Szczegu(owych infzrmaji na temat padaczek powinny dostarczać podręczniki neurologii, gdyż problematyka ta jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania tej specjalności medycyny.
Nie oznacza to jednak, że padaczki przestały interesować psychiatrów.
Epileptologię, czyli gałąź medycyny zajmującą się tymi zespołami chorobowymi, umieszcza się na styku kilku specjalności:neurologii, neurochirurgii, pediatrii, psychiatrii i kilku innych.
Wystąpienie napadu padaczkowego nie oznacza jeszcze padaczki.
Napady padaczkowe stanowią jedną z podgrup napadów pochodzenia mózgowego(Mąjkowski, 19861:należą do nich napady z niedokrwienia(np.napady w wyniku nagłego zatrzymania czynności serca), napady pochodzenia neurotoksycznego, napady w następstwie zatrucia wodnego, napady pochodzenia metabolicznego(np.niedocukrzenie, niewydolność wątroby, zatrucie alkoholem), napady psychogenne, związane z rytmem snu(np.narkolepsja), ruchowe mimzwolne pochodzenia pozapiramidcwego(np.napady dyskinetyczne w trakcie leczenia neuroleptykami), np.o nie ustalonym pochodzeniu, lecz nie związane z wymienionymi czynnikami.
Napad padaczkowy jest wyrazem gwałtownego i nadmiernego wyładowania komórek nerwowych w następstwie depolaryzacji błony komórkowej.
Temu zjawisku towarzyszą wyładowania czynności bioelektrycznej neuronów, a także zróżnicowane objawy kliniczne:zaburzenia ruchowe, zmysłowe, przytomności i świadomości, emocjonalne, wegetatywne, intelektualne(poznawcze), a niekiedy różne kombinacje tych objawów.
Powtarzanie się napadów upoważnia do rozpoznania padaczki.
Nie istnieje ścisły wykładnik liczbowy, który by określał, ile napadów oznacza padaczkę.
Padaczkę określa się zwykle jako przewlekle zaburzenie mózgowe o różnej etiologii, charakteryzujące się nawracającymi napadami.
Tylko wyjątkowo można rozpoznać padaczkę po jednym napadzie, jeżeli zapis 810 wykazuje bezsporną i charakterystyczną patologię(np.symetryczne wyładowania iglic, fal ostrych lub zespołów iglicy i fali wolnej).
Nikt już dzisiaj nie uważa padaczki za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej.
Dla określenia polietiologii tego zespołu świadomie użyliśmy w tytule określenia, padaczki”W praktyce klinicznej używamy najczęściej terminu padaczka szczątkowa lub organiczna, np.po przebytym urazie czaszkowe-mózgowym lub padaczka objawowa, jeżeli napady padaczkowe są wyrazem toczącego się aktualnie procesu chorobowego w mózgu, np.guza nowotworowego, (‘oraz rzadziej natomiast rozpzznaje się padaczkę samoistną, używając raczej określeń:padaczka czynnościowa, nie ustalonego pochodzenia, skrytopochodna.
Mówiąc o e fi o I o g i i padaczki musimy pamiętać, że jej ustalenie nie należy do łatwych zadań.
Nie zawsze rzucający się w oczy lub sugerowany w wywiadzie, czynnik etiologiczny”jest w istocie odpowiedzialny za wystąpienie padaczki.
Zdarza się często, że, ustalona etiologia”jest jedynie prawdopodobna lub domniemana.
Przypadki z rzeczywiście ustaloną etiologią stanowią zaledwie 20-306.
Szczegółowe rozważania na temat p r z y c z y n padaczek należą do neurologii.
W naszym rozdziale zajmujemy się przede wszystkim aspektami psychiatrycznymi padaczek.
Dla przypomnienia podamy, że wśród różnych przyczyn pierwsze miejsce zajmują urazy głowy(łącznie z urazami okołoporodowymi).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychozy padaczkowe
 • psychoza padaczkowa
 • patogeneza
 • padaczka definicja
 • patogeneza padaczki
 • padaczka etiologia
 • padaczka kliniczna
 • etiologia padaczki
 • Epilepsja organiczna
 • etiologia epilepsji
 • etiologia zmian czynności bioelektrycznej serca