Zakażenia bakteryjne.Wirusowe zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu.Zakażenia grzybicze występują w Polsce rzadko.

W rozpoznaniu różnicowym trzeba je jednak brać pod uwagę.
Symptomatologia kliniczna i zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym przypominają etiologię gruźliczą.
Rozpoznanie ułatwia znalezienie grzybów w preparatach z płynu mćzgowo-rdzeniowego, hodowla grzybów z płynu mózgowa-rdzeniowego i stwierdzenie obecności swoistychprzeciwciał.
Istnieją możliwości leczenia przyczynowego.
Znaczenie psychiatryczne infekcji grzybiczych jest niewielkie.
Do chorób inwazyjnych zalicza się:inwazje pierwutniakowe(toksoplazmoza, malaria)i robaczyce(inwazje nicieni, np.toksokaroza-zespćł larwy wędrującej trzewnej, inwazje o, u, n.wywołane pośrednimi formami rozwojowymi tasiemców wągrzycę mózgu, bąblowicę muzgu, włośnicę).
To k s o p I a z m o z a jest chorobą rzadką(liczba zachorowań w ostatnich latach nie przekracza 300 przypadków rocznie), a postacie mózgowe zdarzają się wyjątkowo(zapalenie opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu przypomina pod względem klinicznym i zmian w płynie mózgowa-rdzeniowym gruźlicze zakażenie).
Również rzadka jest malaria(zimnica tropikalna).
Dotyczy ona osób, które zakaziły się przebywając w strefie malarycznej(kraje tropikalne).
Zaburzenia świadomości, aż do śpiączki włącznie, należą do pierwszych objawów obok zaburzeń neurologicznych(porażenia spastyczne kończyn)i internistycznych(zaburzenia oddychania i krążenia).
Leczenie polega na podawaniu sulfadoksyny(Fansidar)i chininy.
Robaczyc e, w zależności od umiejscowienia zmian w mózgu, mogą wywoływać ogniskowe objawy neurzlogiczne, napady padaczkowe, zaburzenia świadomości.
Wągrzyca daje często objawy guza mózgu.
Włzśnica przebiega z bardzo bogatą sympromatykąneurologiczna-psychiatryczną.
Obok napadów drgawkowych, porażeń, objawów opuszkowych, ataksji móżdżkowej, porażeń nerwów czaszkowych, występują ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości.
Typowe dla włośnicy są bóle licznych grup mięśniowych, wysypki skórne, obrzęki powiek i twarzy, obrzmienie i zaczerwienienie spojówek, wylewy dospojówkowe i liczne wybroczyny pod paznokciami rąk i nóg.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • opony mzgowe
  • mioklonie ogniskowe twarzy