Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych. – Psychologia kliniczna

Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.

Cerebrastenia pourazowa jest pojęciem nie przez wszystkich psychiatrów uznawanym.
Obraz kliniczny przypomina nerwicę neurasteniczną.
Mimo iż nie stwierdza się następstw organicznych w badaniach klinicznych(neurolzgicznych)w EIG i neuroobrazowych(TK, MRI), chorzy wypowiadają skargi-nie znajdujące przedmiotowego uzasadnienia-na męczliwość, trudności w skupieniu uwagi, brak wiary w siebie i swoją przyszłość, zmniejszenie zainteresowań i samorzutności.
Do częstych objawów należy nadwrażliwość na światło i hałas, obniżenie nastroju, dobowe wahania samopoczucia z narastaniem objawów w godzinach popołudniowych i wieczornych.
R oko w a n i e jest pomyślne.
Chorzy pod troskliwą upieką lekarską, zwłaszcza psychoterapeutyczną, szybko odzyskują dobry nastrój i sprawność psychofizyczną.
Część chorych agrawuje objawy z przyczyn roszczeniowych(starania o odszkodowanie, rentę wypadkową itd).
Otępienie urazowe jest następstwem uszkodzenia mózgu(encefalopatii), które potwierdza się w badaniach klinicznych:uszkodzenia nerwów czaszkowych, porażenia i niedowłady, zaburzenia mowy, nieprawidłowości w EEG oraz w badaniach neuroobrazowych(TK, MRI), w których stwierdza się zaniki korowe i podkorowe, dodatnie wyniki w tzw.organicznych testach neuropsychologicznych.
W stanie psychicznym, w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzeń urazowych, występują bardziej lub mniej nasilone objawy otępienia i zaburzenia osobowości(osobowość ence(alopatyczna, organiczne zaburzenia osobowości, charakteropatia).
W uszkodzeniach płatów czołowych stwierdza się cechy tzw.zespołu czołowego.
Jeżeli zmiany urazowe dotyczą części podstawnej płata(lub nadczołowej), chorzy wykazują cechy odhamowania popędów:są żarłoczni, dowcipkują na tematy seksualne, zdradzają nastrój moriwyczny, ich wypowiedzi świadczą o bezkrytycyzmie i obniżeniu uczuciowości wyższej.
Inny obraz przybierają następstwa psychopatologiczne związane z uszkodzeniem kory płatów czołowych od strony sklepistości.
Chorzy są spowalniali psyche ruchowo(zespół apatycznz-abuliczny), pozbawieni spontaniczności, zaburzeniu ulega ich myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne.
Czas spędzają bezczynnie, nie okazują żadnych zainteresowań, zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby animalna-wegetatywne.
Ulszkodzenie płatów skroniowych wywołują zaburzenia ogniskowe typu afazji często napady padaczkowe z objawami prostymi i złożonymi, ale także zaburzenia psychiczne, którym Landolt nadal nazwę zespołu skroniowego.
Chorzy nie rozpoznają najbliższych osób, mają utrudniony kontakt uczuciowy z otoczeniem, zachowują się niepewnie, wykazują hiperseksualizm, ustawicznie czegoś szukają, nie potrafią spożytkować dotychczasowych doświadczeń, podejmują działania podyktowane potrzebą chwili, bez liczenia się z otoczeniem, tracą poczucie dystansu, skargom hipochondrycznym nie towarzyszy adekwatna reakcja ze stron uczuć, nastrój jest obojętny.
Objawy otępienne narastają zwykle powoli po urazie czaszkowa-mózgowym.
i są wyrazem procesu zamkowego.
Ufrazowe uszkodzenie mózgu prowadzi niekiedy do tzw.zespołu amnestymnego(Korsakowa), w którym występują objawy upośledzenia pamięci zarówmkrótko-, jak i długotrwałej.
Na plan pierwszy wysuwają się luki pamięciowe różnej rozległości, wypełniane przez chorych konfabulacjami.
Nie występują natomiattypowe dla otępienia:zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, upośledzenie sądzeni*innych zaburzeń wyższych czynności korowych ani też zmian osobowośd(uszkodzenie mózgu lokalizuje się w układzie limbicznym-hipokamp).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • cerebrastenia pourazowa odszkodowanie
 • cerebrastenia objawy
 • wstrzs mzgu objawy
 • cerebrastenia pourazowa
 • cerebrastenia pourazowa renta
 • organiczne zaburzenia osobowości- przyczyny
 • cerebrastenia pourazowa leczenie
 • odległe następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • odlegle nastepstwa urazow
 • otępienie a renta
 • cerebrastenia leczenie
 • pozne nastepstwa urazow glowy
 • odlegle następstwa urazów głowy
 • zmiana osobowości po urazie głowy
 • otepienie renta 1 grupa
 • zmiany osobowości po urazie głowy
 • następstwa stłuczenia płatów czołowych
 • odlegle nastepstwa urazu glowy
 • odlegle skutki wstrzasnienia mozgu
 • odległ następstwo urazu mózgowego
 • odległe konsekwencje urazów głowy u dzieci
 • odległe następstwa urazu mózgu
 • odległe następstwo urazu mózgu
 • odległe skutki urazów czaszkowo - mózgowych
 • odległe skutki urazów oun
 • odległe w czasie skutki wstrząśnienia mózgu
 • odszkodowanie za leczenie psychologicznym
 • organiczne zaburzenia zachowania i osobowości u osób po urazie czaszkowo mózgowym
 • otepienie po urazie
 • charakteropatia pourazowa
 • celebrastemia pourazowa
 • cereblastemia pourazowa
 • cerebrastenia etiopatogeneza leczenie
 • cerebrastenia pourazowa a odszkodowanie
 • cerebrastenia pourazowa forum
 • cerebrastenia pourazowa icd 10
 • cerebrastenia uraz czaskowo mózgowy
 • cerebrastenia w tk glowy
 • charakteropatia po urazie głowy
 • charakteropatia po urazie mózgowym
 • nastepstwa urazu platu czolowego
 • CHARAKTEROPATIE USZKODZENIA PŁATÓW CZOŁOWYCH
 • hipokamp renta
 • ile odszkodowania za uraz czaszkowo-mózgowy
 • jakie odległe skutki po wstrząsu mózgu
 • konsekwencje urazów czaszkowo-mózgowych
 • luka pamięciowa uraz
 • następstwa odległe urazów
 • agrawuje objawy
 • nastepstwa uraz mozgu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są
Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.
Poszukiwanie źródeł emocji.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna