Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem.

Wstrząśnienie mózgu przejawia się zawsze utratą przytomności, która trwa zazwyczaj zd kilku do kilkunastu minut.
Z okresu utraty przytomności stwierdza się niepamięć śródczesną, pzprzedzoną niepamięcią wsteczną.
Niekiedy występuje też niepamięć następcza.
Do objawćw wstrząśnienia muzgu, obok zaburzeń przytomności, należą nudności, wymioty, zblednięcie powłok, wahania ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca.
Po odzyskaniu przytomności chzrzy uskarżają się przez pewien czas na bóle i zawroty głowy, niepewność chodu, nudności, uczucie rozbicia, brak łaknienia, obniżenie nastroju, trudności w skupieniu uwagi.
Stłuczenie mózgu polega na uszkodzeniu powierzchni mózgu, uszkodzeniu naczyń, a w ciężkich przypadkach na rozerwaniu mózgu i opon.
Pod względem patomorfologicznym stwierdza się wybroczyny, krwawienie podpajęczynówkowei obrzęk mózgu.
Występują neurologiczne objawy ogniskowe ze strony nerwów czaszkowych i związane z uszkodzeniem ośrodków korowych(np.afazja, ślepota korowa).
Zaburzenia przytomności trwają znacznie dłużej niż w czasie wstrząśnienia.
Ponadto mogą dołączyć się jakościowe zaburzenia świadomości:stany majaczeniowe, splątaniowe i pomroczne z dużym pobudzeniem psychoruchowym.
W czasie utraty przytzmności(śpiączka, pó(śpiączka)często występują napady prężenia wszystkich kończyn oraz, burza wegetatywna’:rozkojarzenie czynności serca, przyspieszenie częstości oddechćw, zwyżki temperatury ciała, ziewnę poty.
Dzięki nowoczesnym metodom leczenia i intensywnemu nadzorowi oraz opiece medycznej wielu chorych udaje się uratować.
Chorzy po odzyskaniu przytomności mają rozległą lukę pamięciową z zkresu zaburzeń świadomości(wszystkie rodzaje amnezji).
Zaburzenis pamięci u ludzi młodych mogą się dość szybko cofnąć, u osób starszych niepamięć wsteczna, rozciągająca się na wiele tygodni, może się utrzymywać kilka miesięcy.
Ucisk mózgu jest następstwem zwiększonej ciasnoty wewnątrzczaszkowejz powodu obrzęku mćzgu, krwiaka nad-lub podrwardówkowegc czy reż krwotoku śródmózgowego.
Objawy przypominają zespół towarzyszący guzowi wewnątrz czaszkowemu:tarcza zastzinowa na dnie oczu, bradykardia, nierówność źrenic.
Zdarzają się uszkodzenia nerwów czaszkowych.
Stan chorych jest ciężki.
Oprócz ilościowych zaburzeń przytomności pojawiają się powikłania psychotyczne w postaci majaczenia, zespołów amentywnych i zunroczeniowych.
Chorzy powinni być leczeni na oddziałach neurochirurgicznych, a później na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
Tylko wystąpienie ostrej psychozy, jeżeli stan chorych pozwala na uanspzrt, usprawiedliwia ich przenoszenie na oddział psychiatryczny.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • rozkojarzenie wegetatywne
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree