Zespoły otępienne naczyniowe(naczyniopochodne).

W międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 uwzględnia się kilka kategorii diagnostycznych:otępienie naczyniowe o ostrym początku, wielozawałowe, podkorowe, mieszane korowe i podkorowe, inne rodzaje otępienia naczyniowego, otępienie naczyniowe nie określone.
DSM-IV otępienie naczyniowe(vuscalar dementuj, dzieli się na cztery grupy:otępienie naczyniowe, niepowiklane, z zaburzeniami świadomości(deiriam), z urojeniami, z zaburzeniami nastroju.
Należy też uwzględnić ewentualne zaburzenia zachowania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zespół otępienny naczyniopochodny
  • Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
  • otępienie mieszane korowo-
  • otępienie naczyniopochodne
  • otępienie naczyniopochodne pdf
  • otępienie naczyniopochodnetesty psychologiczne
  • otępienie naczyniowe mieszane korowo podkorowe
  • zespół psychoorganiczny rokowania