Definicja otępienia.

Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle c charakterze przewlekłym lub postępującym, w kturym zaburzone są takie wyższe funkcje korowe, jak:pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena.
Świadomość nie jest zaburzona.
Uszkodzeniu funkcji poznawczych(kognitywnych)towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją.
Taki zespćł objawów występuje w chorobie Alzheimera, w otępieniu naczyniopochodnymi innych stanach pierwotnie lub wtórnie wpływających na mózg.
Otępienie powoduje znaczący spadek funkcji intelektualnych i zwykle wpływa na podstawowe aktywności życiowe, jak:mycie się, ubieranie, jedzenie, higienę osobistą, wydalanie i czynności higieniczne.
Przejawy tego spadku zależą głównie od środowiska społecznego i kulturowego, w którym żyje pacjent.
Zmiany w pełnieniu ról, jak możliwość utrzymania lub znalezienia pracy, nie powinny być stosowane jako kryteria otępienia, z powodu dużych różnic kulturowych oraz częstych, uwarunkowanych zewnętrznie, zmian w dostępności pracy.
Podział otępień.
Z definicji otępienia wynika, że często przebiega ono bez objawów dodatkowych.
Klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przewidują możliwość innych objawów, głównie uojeniowych, omamów, depresyjnych i mieszanych.
Amerykańska klasyfikacja wyszczególnia:otępienie niepowikłane, a także otępienie z delirium, urojeniami i z nastrojem depresyjnym.
Podział otępień według ICD-10 obejmuje następujące kategorie:Otępienie w chorobie Alzheimera.
Otępienie naczyniowe.
Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej.
Otępienie bliżej nieokreślone.
Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.
Lista Organicznych zaburzeń psychicznych”obejmuje ponadto:Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu(w polskiej psychiatrii jest najczęściej w użyciu termin “organiczna charakteropatia”albo “osobowość encefalopatyczna”-przyp. A. B).
Nieokreślone zaburzenia psychiczne, organiczne lub objawowe.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • icd 10 klasyfikacja
 • klasyfikacja otepień
 • otępienie definicja
 • otępienie naczyniowe nieokreślone
 • otępienie bliżej nieokreślone
 • podział otępień
 • co to jest otępienie bliżej nieokreślone
 • otępienie bliżej nieokreślone co to jest
 • otępienie w chorobie alzheimera podział
 • Skala otepień
 • skala winga definicja