Badania neuroradiologiczne. - Psychologia kliniczna

Badania neuroradiologiczne.

Ta grupa badań diagnostycznych znajduje szerokie zastosowanie w praktyce psychiatrycznej.
Badania re są szczególnie przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznie, chociaż i w badaniach dotyczących genezy psychoz posługiwano się wynikami badań radiologicznych dla podparcia koncepcji organicznego podłoża psychoz czynnościowych.
Obecnie wydaje się, że wartość diagnostyczna badań neuroradiologicznych w schizofrenii lub psychozach afektywnych jest wątpliwa, a stwierdzanych zmian nie należy wiązać z ewentualnym czynnikiem etiologicznym tych psychoz, a raczej z innymi czynnikami (np.wadami wrodzonymi, następstwami urazów itp) .
Zdjęcie przeglądowe czaszki.
Badanie to nie może być pomijane we wszystkich przypadkach podejrzewania organicznego tła zaburzeń psychicznych.
Oczywiście należy przestrzec przed nadużywaniem badań rentgenowskich u pacjemuwz typowymi czynnościowymi zaburzeniami, u których zlecanie wielu różnych badań diagnostycznych może przyczynić się do utwierdzenia przekonania o ciężkim charakterze choroby, czyli odnieść niekorzystny skutek w sensie jatrogennego oddziaływania na chorego.
Rutynowe zlecanie badania przeglądowego czaszki, jeśli nie jest uzasadnione względami klinicznymi, należy uznać za niecelowe.
Wskazania do wykonania przeglądowego zdjęcia czaszki stanowią te stany, w których podejrzewamy, iż zmiany strukturalne w obrębie układu kostnego czaszki mogą mieć związek ze zgłaszanymi przez pacjenta skargami lub stwierdzanymi przez nas objawami chorobowymi.
Wobec tego należy zalecać to badanie w zaburzeniach pourazowych związanych z utratą przytomności oraz w zaburzeniach świadomości towarzyszących zaburzeniom neurologicznym.
Uporczywe bóle głowy, zuburzenia widzenia i równowagi należy także uznać za wskazania do tego badania.
Na zdjęciu przeglądowym czaszki poszukujemy zmian kostnych o charakterze zgrubienia (np.przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej) lub ścieńczenia (np.spowodowanego odwapnieniem lub zwiększeniem się ciśnienia śródczaszkowego, przerwania ciągłości kości (po urazach) , zmiany kształtu, wad budowy czaszki itp.
Zwracamy uwagę na stan zatok obocznych nosa oraz dokładnie oceniamy siodło tureckie.
Można przyjąć, że uzyskane w tym badaniu dane diagnostyczne dotyczą głównie wyjaśnienia tła niektórych psychoorganicznych zaburzeń psychicznych, czego typowym przykładem jest zespół Morgagniegc, Stewarta i Morela, kiedy to rozpoznanie przerostu kości czołowych utwierdza nas w rozpoznaniu zespołu czołowego

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • badanie neuroradiologiczne
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej leczenie
 • hyperostoza blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnetrznej luski kosci czolowej
 • nie wielka hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • zgrubienia blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • pogrubienie błaszki wewnętrznej czołowej
 • pogrubienie warstwy kosci czolowej wewnetrzne
 • przerost blaszki czołowej
 • zgrubienia blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost wewnętrznej powierzchni kości czołowej
 • choroby przerost blaszki kostnej czaszki
 • ścieńczenie blaszki kostnej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości pokrywy
 • przerost kosci czołowej
 • badania neuroradiologiczne
 • zgrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • zgrubienie blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • zgrubienie kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowych
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej schizofrenia
 • blaszka kosci czołowej pogrubiona objawy
 • choroby rozrost blaszki kostnej czaszki
 • co oznacza przerost blaszki wewnętrznej łuski kości czołowej
 • przerost blaszki czołowej objawy i leczenie
 • badanie ciaglosci nerwow
 • przerost blaszek wewnętrznycvh kości czołowych
 • przerost blaszek kości czołowych leczenie
 • poqrubienieblaszkiwewnętrznejłuskiikościczołowej
 • pogrubione nierowne blaszki na kregoslupie co to znaczy
 • co to jest przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • co to znaczy przerost blaszki
 • coznaczy przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznych kości czołowych
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej łuski kości czołowejaka
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej łuski kości czołowej
 • czaszka przerwanie blaszki wewnetrznej
 • hiperosteoza czolowa
 • hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czolowej leczenie
 • pogrubiałe blaszki wewnetrzne kości czołowych
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej-
 • badania neurolardiologiczne
 • odwapnienie czaszki
 • odcinkowy przerost blaszki kości czołowej
 • hiperostoza łuski kości czołowej
 • jak leczyć przerost blaszek wewnetrznych kości czołowych

 April 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna