Ocena stanu psychicznego. - Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • schemat oceny stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • test na ocene stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • ocena stanu psyvhivznego
 • stan psychiczny
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • życiorys psychologiczny
 • stan psychiczny test
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • zmiana stanu psychicznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badania psychologiczne a stan psychiczny
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • badanie i ocena stanu psychivznego pacjenta psychogeriatria
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna