Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • schemat oceny stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • test na ocene stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • zmiana stanu psychicznego
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • ocena stanu psyvhivznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocen stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • badanie i ocena stanu psychivznego pacjenta psychogeriatria
 • badania psychologiczne stan psychuczny