Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja. – Psychologia kliniczna

Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja.

Leki nasenne są niehomogenną grupą środków farmakologicznych, których wspćlną cechą jest działanie nasenne.
Działanie to zależy ci rodzaju, dawki leku, ale również od jego dostępności biologicznej, czasu dystrybucji, okresu biologicznego półuwania, czynnych metabolitów oraz szybkości eliminacji z organizmu.
Leki nasenne dzieli się tradycyjnie na trzy grupy, wśród których znajdują się zarówno starsze, jak i nowsze związki chemiczne: 1.
Pochodne kwasu barbiturowego.
2.
Pochodne benzoliazepiny.
3.
Inne, o różnej budowie chemicznej (pochodne alkoholi, bromu, piperydynyitp.
Ad.
1.Barbiturany mają współcześnie ograniczone zastosowanie w psychiatrii.
Można je podzielić na szybko i długo działające.
Tiopental i metoheksytal (krutkodziałające) , podawane dożylnie, mają zastosowanie w premedykacji przy zabiegach elektrowsuząsuwych.
W leczeniu bezsennzści stosowane są pochodne barbiturowe o średnio długim działaniu, np.cyklobarbital (Phanodorm) .
Ad.
2.W zasadzie wszystkie leki z grupy benzodiazepinowej działają nasennie.
Niektóre odznaczają się jednak szczególnie silnym działaniem.
Zaliczamy tutaj: nitrazepam (Mogadon) , flunitrazepam (Rohypncl) , flurazepam (Dalmadcrm) estazolam (Esilgan, Nuctalzri) .

Są też złożone leki nasenne, których składniki reprezentują obydwie wymienione grupy środków hipnotycznych, np.
Reladorm-.
Poiła” (cyklobarbital-diazepam) .
Ad.
3.
Zalicza się tu: wodzian chloralu (bardzo stary lek) , paraldehyd, glutetymid, metakwalon, karbromal i bromizowal (pochodne mocznika) , klometiazol (Heminemn) , a także środki nasenne pochodzenia ziołowego (np.przetwory kozłka lekarskiego i miłka wiosennego) i syntetyczne.
Leki nasenne z grupy bromków (sodowego, potasowego i amonowego) stosowane są rzadko, raczej przez lekarzy starej daty.

Wskazania.
Jeszcze raz przypominam, że leki nasenne można stosować krótko, raczej wspomagając nimi zasadnicze leczenie przyczynowe.
Obowiązkiem lekarza jest przestrzeganie pacjenta o niebezpieczeństwie łatwego uzależnienia (hipnutomania) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki nasenne leki nasenne
 • leki hipnotyczne
 • leki nasenne hipnotyczne
 • Leki uspokajające i nasenne klasyfikacja
 • nasenne by
 • grupy leków nasennych
 • hipnotyki leki
 • podział leków nasennych
 • leky na gipnoze
 • lek hipnotyczny
 • klasyfikacja lekow nasennych
 • środki działające hipnotycznie
 • srodki hipnotyczne
 • DZIALANIE HIPNOTYCZNE LEKU
 • leki nasenne podzial
 • leki podawane w hipnozie
 • leki nasenne krotko dzialajace
 • szybko działające środki nasenne
 • metakwalon
 • pochodna mocznika srodek nasenny
 • podzial lekow nasennych
 • psychologia kliniczna likala leki nasenne
 • Szybko działające leki nasenne
 • dożylnie środki nasenne
 • leki nasenne klasyfikacja
 • leki nasenne i uspokajające artykuł
 • leki na Hipnoze
 • leki hipnotyczne uspakajajace
 • leki hipnotczne
 • lek z milka wiosennego
 • lek nasenny szybko działający
 • lek nasenny hipnotyczny
 • lei hipnotyczne
 • krotkodzialajace leki nasenne
 • jak dziala metakwalon
 • hipnoza a leczenie uzaleznien od lekow nasennych
 • grupa leków nasennych
 • farmakologia w hipnozie
 • działanie hipnotyczne leku
 • dzialanie nasenne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

9 "Psychotyzm" jest tu pojęty jako predyspozycja do zaburzeń procesów poznawczych,
@
6. Uwarunkowanie zachowania przez osobowość
5. Sytuacja jako warunek zachowania
Jest to również sprawa istotna dla samych psychologów klinicznych.
3. Postulaty etyki zawodowej psychologa klinicznego
2. Specyfika pracy zawodowej psychologa klinicznego
b. Praktyka zawodowa.
a. Wykształcenie teoretyczno-metodologiczne
PROBLEMY MODELU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna