Klasyfikacja leków psychotropowych.

Istnieje wiele podziałów opartych na: budowie chemicznej, mechanizmach biochemicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych, psychologiczna-doświadczalnych albo kliniczna-leczniczych.
Dla celćw niniejszego podręcznika najbardziej przydatne wydaje się zestawienie leków wedle ich zastosowania klinicznego.
W każdej z grup mzgą znajdować się leki z rćżnej budzwiechemicznej i luzujące się między sobą mechanizmem działania.
Istotne jest jednak działanie kliniczne leków.
Podział ren przedstawia się następująco: Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) .
Leki przeciwdepresyjne.
Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) .
Leki pobudzające (psychostymulujące) .
Leki noutropuwe, prokognitywne (geriatryczne) .
Leki nasenne (hipnotyczne) .
Leki tymoprufilaktyczne (np.sole litu, karbamazepina, pochodne kwasu walproinowego itp.
) .Leki przeciwparkinsonowskie.
Inne leki psychotropowe (np.disulfiram s Anticol-“Poiła”, chlormetiazc (ha.
Środki psychozotwórcze, psychodysleptyczne lub halucynogenne.
Działanie syndromolityczne mają dwie pierwsze grupy w powyższym zestawieniu.
Biorąc pod uwagę ich znaczenie w psychiatrii, poświęcamy im najwięcej uwagi.
Należy wyraźnie podkreślić, że każdy lek psychotropowy ma.

tylko jedną nazwę nadaną mu przez Światową Organizację Zdrowia.
Nazwa międzynarodowa (generic name) posiada polską transkrypcję (np.chlorpromazyna, amitryptylina, doksepina, diazepam) .
Ponadto poszczególne leki (lub preparaty) mają nazwy własne, nadane im przez producenta.
Niektóre leki posiadają zatem kilka, a nawet kilkadziesiąt nazw.
Obowiązuje nazwa międzynarodowa.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki psychotropowe nazwy
 • psychotropy podział
 • podział leków antydepresyjnych
 • lek psychotropowy nazwy
 • podział psychotropów farmakologia
 • nazwy psychotropów
 • nazwy lekow sny i ich znaczenie
 • Nazwy tabletek psychotropowych
 • podział leków uzależniających
 • leki antydepresyjne podzial
 • klasyfikacja leków psychotropowych
 • tabletki psychotropowe nazwy
 • leki psychotropowe w geriatrii
 • podział psychotropów
 • podział psychotropów na grupy
 • psychotropowe podział
 • podzial lekow psychotropowych
 • podzial lekow przeciwdepresyjnych
 • psychotropy nazwy
 • psychotropy pobudzające
 • nazwy pschotropów
 • budowa chemiczna lekow psychotropowych
 • leki psychotropowe przyklady
 • leki psychotropowe podział na klasy i przykłady
 • leki psychotropowe podział na grupy
 • leki psychotropowe podzial na grupy
 • leki psychotropowe farmakologia
 • leki psychotropowe charakterystyka i podział
 • leki antydepresyjne i geriatryczne
 • klasyfikacja psychotrpowych lekow
 • klasyfikacja leków antydepresyjnych
 • geriatryczne srodki antydepresyjne
 • farmakologia psychotropy jachowicz
 • farmakologia - leki psychotropowe