Klasyfikacja leków psychotropowych. - Psychologia kliniczna

Klasyfikacja leków psychotropowych.

Istnieje wiele podziałów opartych na: budowie chemicznej, mechanizmach biochemicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych, psychologiczna-doświadczalnych albo kliniczna-leczniczych.
Dla celćw niniejszego podręcznika najbardziej przydatne wydaje się zestawienie leków wedle ich zastosowania klinicznego.
W każdej z grup mzgą znajdować się leki z rćżnej budzwiechemicznej i luzujące się między sobą mechanizmem działania.
Istotne jest jednak działanie kliniczne leków.
Podział ren przedstawia się następująco: Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) .
Leki przeciwdepresyjne.
Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) .
Leki pobudzające (psychostymulujące) .
Leki noutropuwe, prokognitywne (geriatryczne) .
Leki nasenne (hipnotyczne) .
Leki tymoprufilaktyczne (np.sole litu, karbamazepina, pochodne kwasu walproinowego itp.
) .Leki przeciwparkinsonowskie.
Inne leki psychotropowe (np.disulfiram s Anticol-“Poiła”, chlormetiazc (ha.
Środki psychozotwórcze, psychodysleptyczne lub halucynogenne.
Działanie syndromolityczne mają dwie pierwsze grupy w powyższym zestawieniu.
Biorąc pod uwagę ich znaczenie w psychiatrii, poświęcamy im najwięcej uwagi.
Należy wyraźnie podkreślić, że każdy lek psychotropowy ma.

tylko jedną nazwę nadaną mu przez Światową Organizację Zdrowia.
Nazwa międzynarodowa (generic name) posiada polską transkrypcję (np.chlorpromazyna, amitryptylina, doksepina, diazepam) .
Ponadto poszczególne leki (lub preparaty) mają nazwy własne, nadane im przez producenta.
Niektóre leki posiadają zatem kilka, a nawet kilkadziesiąt nazw.
Obowiązuje nazwa międzynarodowa.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki psychotropowe nazwy
 • podział leków psychotropowych
 • psychotropy podział
 • lek psychotropowy nazwy
 • podział leków antydepresyjnych
 • podział leków uzależniających
 • tabletki psychotropowe nazwy
 • nazwy leków psychotropowych
 • nazwy lekow sny i ich znaczenie
 • leki antydepresyjne podział
 • leki antydepresyjne podzial
 • nazwy psychotropów
 • Nazwy tabletek psychotropowych
 • klasyfikacja leków psychotropowych
 • podział psychotropów farmakologia
 • psychtropy nasenne podzial
 • podzial lekow przeciwdepresyjnych
 • psychotropowe podział
 • pocział leków psychotropowych
 • podzial lekow psychotropowych
 • podział psychotropów na grupy
 • nazwy pschotropów
 • podział leków psychotropowych farmakologia
 • leki psychotropowe podział
 • podział psychotropów
 • największy producent leków psychotropowych
 • leki psychotropowe- budowa chemiczna
 • leki psychotropowe w geriatrii
 • lek psychotropowy na s
 • farmakologia - leki psychotropowe
 • farmakologia leki psychotropowe
 • farmakologia podział leków
 • farmakologia psychotropy jachowicz
 • geriatryczne srodki antydepresyjne
 • kasyfikacja leków psychotropowych
 • klasyfikacja leków
 • klasyfikacja leków antydepresyjnych
 • Klasyfikacja lekow antydepresyjnych nazwy
 • klasyfikacja leków przeciwdepresyjnych nazwy
 • klasyfikacja psychotrpowych lekow
 • leki psychotropowe przyklady
 • lek psychotropowy s
 • leki anksjolityczne artykuł
 • leki antydepresyjne i geriatryczne
 • leki psychotropowe charakterystyka i podział
 • leki psychotropowe farmakologia
 • leki psychotropowe na s
 • leki psychotropowe podzial na grupy
 • budowa chemiczna lekow psychotropowych
 • leki psychotropowe podział na grupy

 March 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna