Odrębność psychiatrii dzieci i młodzieży. - Psychologia kliniczna