Zaburzenia psychiczne.

Patologia seksualna może być objawem zwiastunowym lub przyczyną zaburzeń psychicznych, może być jednym z objawów zaburzeń psychicznych lub ich następstwem (np.w wyniku stosowania leków, konfliktów rodzinnych) .
W tabeli 7.

przedstawiono zakres rozpowszechnienia różnych postaci patologii seksualnej w zaburzeniach psychicznych.
Obecnie pojawia się wiele publikacji omawiających związki między patologią seksualną a zaburzeniami psychicznymi.
Dla przykładu podam niektóre z nowszych doniesień.
W wielu krajach obserwuje się wzrost rozpowszechnienia różnych form wykorzystywania seksualnego dzieci i przemocy seksualnej.
Zespoły depresyjne są jednym z najczęściej spotykanych odległych następstw tego typu urazów i obejmują większość ofiar przemocy.
W latach dziewięćdziesiątych, w związku z epidemią AIDS zbadano wiele osób o homoseksualnej orientacji i okazało się, że problemy wiążące się z tą orientacją są przyczyną zespołów depresyjnych u 3 P%badanych, a częstych myśli samobójczych u Zł’%.
U pacjentćw z rozpoznaniem depresji często są spotykane zaburzenia erekcji, hipoaktywne zaburzenia pożądania seksualnegz, a 5796 pacjentów zgłasza różne bóle mające związek z seksualnością.
Większość stosowanych leków przeciwdepresyjnych wywiera negatywny wpływ na reaktywność seksualną.

Tabela 7.
Częstość występowania zaburzeń seksualnych w zaburzeniach psychicznych (w odsetkach).
Podajemy w kolejności: po a) zaburzenia psychiczne; po b) brak potrzeb seksualnych; po c) Zaburzenia orgazmu u kobiet/mężczyzn; po d) Nadmierny popęd seksualny.

a) Zespoły depresyjne.
b) 53-85;
c) 70/47;
d) –
a) Zespoły maniakalne.
b) 15;
c) 2/5;
d) 30.
a) Psychozy schizofreniczne.
b) 20;
c) 10/10;
d) 5.
a) Zespoły nerwicowe.
b) 15-20;
c) 35/31;
d) 5.
a) Uzależnienie od alkoholu.
b) 30;
c) 85/55;
d) 5-10.
a) Uzależnienie ud narkotyków.
b) 75;
c) 78/85;
d) 2-5.

W psychozach schizofrenicznych często są spotykane omamy i urojenia o charakterze seksualnym, a promiskuityzm bywa niekiedy objawem zwiastunowym choroby, podobnie aktywność masturbacyjna o dziwacznym charakterze.
Wielu autorów opisuje poczucie zmiany płci u chorych.
U wielu sprawców przestępstw na tle seksualnym rozpoznaje się zaburzenia psychiczne, szczególnie osobowości, borderline, uzależnienie od seksu.
Zespoły lękowe występują u 14%pacjentów i 196%pacjentek z zaburzeniami seksualnymi: są one przyczyną lub następstwem trudności w życiu seksualnym.
Lęki mogą przybierać charakter fobii (np.koitofobia-lęk przed stosunkiem, gamofobia-lęk przed małżeństwem, AIDS-fobia, czyli lęk przed zachorowaniem na AIDS) .
Dane o wpływie leków psychotropowych na reaktywność seksualną przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8.
Wpływ leków psychotropowych na reaktywność seksualną.
Podajemy w kolejności: po a) leki psychotropowe; po b) seksualne przeciwwskazania; po c) seksualne wskazania.
a) Pochodne benzodiazepiny
b) zaburzenia erekcji, anorgazmia u kobiet wytrysk opóźniony;
c) wytrysk przedwczesny, pochwica, fobie seksualne.
a) Pochodne trójpierścieniowe;
b) brak reakcji genitalnej, anorgazmia u kobiet, wytrysk opóźniony;
c) pochwica dyspareunia wytrysk przedwczesny, nadmierny popęd seksualny wytrysk przedwczesny, nadmierny popęd seksualny.
a) Inhibitory MAO;
b) brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu;
c) wytrysk przedwczesny, nadmierny popęd seksualny;
a) Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny;
b) brak reakcji genitalnej, zaburzenia erekcji;
c) wytrysk przedwczesny, przestępcy seksualni?
a) Trazodon;
b) nadmierny popęd seksualny, priapizm, brak wytrysku;
c) zaburzenia erekcji, dyspareunia.
a) Moklobemid;
b) nadmierny popęd seksualny;
c) zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, brak reakcji genitalnej.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • promiskuityzm psychologia
  • promiskuityzm przyczyny
  • patologia seksualna w zaburzeniach psychicznych