Klasyfikacja zaburzeń seksualnych. - Psychologia kliniczna

Klasyfikacja zaburzeń seksualnych.

W kolejno ukaazujących się klasyfikacjach zaburzeń seksualnych jest zauważalny nie tylko dynamiczny rozwój wiedzy, ale również zmiana postaw wobec seksualności.
I tak np.w przeszłości masturbacja czyli onanizm była pzstrzeganajako zaburzenie, a homoseksualizm jako dewiacja.
Ostatnie rewizje klasyfikacji międzynarodowej ICD-I O oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego OSM-IV) wprowadziły istotne zmiany i rozbudowały zakres zaburzeń seksualnych.
W klasyfikacji ICD-10 mamy do czynienia z następującym podziałem zaburzeń seksualnych: F5O-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną 152.
0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych.
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych.
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej.
F52.10 Awersja.

F 52.11 Brak radosnego przeżywania.
F 52.2 Brak reakcji genitalnej.
F 52.3 Zaburzenia orgazmu.
F52.4 Wytrysk przedwczesny.
F52.5 Pochwica nieorganiczna.
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna.
F 52.7 Nadmierny popęd seksualny.
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych.
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana zaburzeniami organicznymi ani inną chorobą.
F60-F69 Zaburzenia osobzwości i zachowania dorosłych.
F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej.
F64.0 Transseksualizm.
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli.
F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej.
F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone.
F65 Zaburzenia preferencji seksualnych.
F65.0 Fetyszyzm.
F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny.
F65.2 Ekshibicjonizm.
F65.3 Oglądactwo (voyeurism).
F65.4 Pedofilia.
F65.5 Sadomasochizm.
F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej.
F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej.
865.9 Zaburzenia preferencji seksualnej, nie określone.
F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną.
F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego.
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystniczna).
F66.2 Zaburzenia związków seksualnych.
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.
F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone.

Inne stany klasyfikowane w ICD-10 mające związek z seksualnością
E30.0 Opóźnione pokwitanie.
E30.1 Przedwczesne pokwitanie.
N48 Inne zaburzenia członka.
N48.3 Bolesny wzwód członka (pnazimue).
N48.4 Impotencja z przyczyn organicznych.
N95.1 Stany związane z okresem przekwitania u kobiet.
Q00-Q99 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe.

X85-Y09 Przestępstwo (napaść).
Y05 Przestępstwo (napaść) seksualna przy użyciu przemocy fizycznej.
Y0ó Zaniedbanie i porzucenie.
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie (zespoły złego traktowania).
Obejmuje: okrucieństwo psychiczne, znęcanie się fizyczne, nadużywanie seksualne.
Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt z usługami zdrowotnymi.
Z60.5 Przedmiot (ofiara) dostrzegalnej dyskryminacji lub prześladowania.
Z61.4 Problemy związane z domniemanym nadużywaniem seksualnym dziecka przez osobę z najbliższej rodziny (pierwotnej grupy oparcia).
Z61.5 Problemy związane z domniemanym nadużywaniem seksualnym dziecka przez osobę spoza najbliższej rodziny (pierwotnej grupy oparcia).
Z63.0 Problemy w stosunkach ze współmałżonkiem lub partnerem.
Z64.0 Problemy związane z niechcianą ciążą.
Z72.5 Zachowania seksualne z wysokim ryzykiem.

W cenionej przez wielu psychiatrów klasyfikacji Amerykańskiego TowaczystwaPsychiatrycznego DSM-IV z 1993 r.zaburzenia seksualne i identyfikacji płciowej obejmują: Dy stu n kc j e s e ks u a I n e: zaburzenia pożądania seksualnego, zaburzenia podniecenia seksualnego, zaburzenia orgazmu, zaburzenia seksualne wiążące się z bolem, zaburzenia seksualne wiążące się z ogólnym stanem medycznym, dysfunkcje seksualne wywołane lekami, parafilie.
Zaburzenia identyfikacji płciowej Inne stany, które mogą być celem oceny klinicznej: problemy związane z relacjami (rodzic-dziecko, między partnerami) , problemy związane ze złym traktowaniem lub zaniedbaniem (przemoc seksualna wobec dziecka, wobec dorosłych) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • klasyfikacja zaburzen seksualnych
 • psycologia kliniczna
 • zaburzenia seksualne icd 10
 • zaburzenia seksualne u dzieci
 • zaburzenia seksualne statystyki
 • kwalifikacja amerykańska zaburzenia psychoseksualne
 • zaburzenia seksualne psychologia kliniczna
 • zaburzenia preferencji seksualnych icd 10
 • zaburzenia psychoseksualne u dzieci
 • zaburzenia rozwoju psychoseksualnego u chłopców
 • problemy seksualne dzieci
 • zaburzenia seksualne dsm iv
 • f65 icd10
 • zaburzenia u dzieci seksualne
 • zaburzania identyfikacji płciowej klasyfikacja dsm4
 • zaburzenia seksualne klasyfikacja
 • zaburzenia seksualne u dzieci 11 letnich
 • zaburzenia seksulanie icd10
 • zaburzenia seksulne psychologia
 • zaburzenia rozwoju seksualnego u dzieci
 • Zaburzenia rozwoju seksualnego
 • zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
 • zaburzenia psychoseksualne u dziecizaburzenia psychoseksualne u dziecizaburzenia psychoseksualne u dzieci
 • zaburzenia psychoseksualne
 • zaburzenia zachowań seksualnych
 • przyczyny zaburzeń preferncji
 • dziecko z zaburzeniami seksualnymi
 • f52 1awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej objawy
 • icd 10 nadpobudliwośc seksualna
 • ICD-10: F64 0
 • klasyfikacja seksualności
 • klasyfikacja zaburzeń zachowania seksualnego
 • klasyfikacje zaburzen seksualnych icd 10
 • parafilie i dysfunkcje seksualne
 • Problemy związane z domniemanym nadużywaniem seksualnym dziecka przez osoba z najbliższej rodziny
 • zaburzenia klasyfikacja psychologia
 • psychologia kliniczna dysfunkcji seksualnych
 • seksualne zaburzenia zachowania u młodzieży
 • transwestytyzm
 • transwestytyzm przyczyny
 • wirtualny seks icd 10
 • www nadpobudliwośc seksualna kobiet
 • dzieci z zaburzeniami seksualnymi
 • zaburzenia dojrzewania psychoseksualnego
 • zaburzenia identyfikacji płciowej icd 10

 February 24, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna