Zaburzenia seksualne.

Wprowadzenie.

Seksuologia jest dziedziną wiedzy i sztuki lekarskiej, która rozwinęła się w zasadzie w XX wieku.
Jej pionierami byli głównie psychiatrzy, ale dość szybko przybrała charakter interdyscyplinarny.
Jest re zatem nauka młoda, ale jej historia nie jest znana lekarzom, dlatego warte poznać najważniejsze postacie i fakty z nią ZWIĘZ (OC.
1886 – Richard van KraT-Ebing publikuje Psychopatia Sexualis.
1895 – Zygmunt Freud ujawnia wyniki badań nad histerią.
1896 – Henry Havelock-Ellis wydaje Studies in the Psychology of Sex.
1900 – Zygmunt Freud przedstawia interpretację marzeń sennych.
1904 – August Forel publikuje Sexual Problems.
1906 – Iwan Bloch tworzy pojęcie seksuologii w ujęciu międzydyscyplinarnym.
1913 – Albert Moll tworzy Międzynarodowe Towarzystwo Badań Seksuologicznych.
1919 – Magnus Hirschfeld tworzy Instytut Wiedzy Seksualnej w Berlinie.
1936 – Van de Velde publikuje Małżeństwo Doskonałe.

1927- Wilhelm Reich publikuje The function of the orgasm.
1931- Powstaje pierwsza klinika seksuologiczna w Amsterdamie.
1947 – Alfred Kinsey tworzy Instytut Badań Seksuologicznych przy Uniwersytecie Indiana.
1966 – William Masters i Wirginia Johnson publikują pracę-ocenianą jako przełom w seksuologii-Współżycie seksuane człowieka.
1978 – Powstaje The World Association in Sexology, które organizuje międzynarodowe kongresy naukowe.
Ostatni z nich-XIII, odbył się w 1997 r.w Walencji.

W Polsce pionierem seksuologii był Tadeusz Bilikiewicz, wykładający seksuologię na AM w Gdańsku, który w 1969 r.opublikował znane dzieło Klinika nerwic płciowych, z jego inicjatywy powstała specjalizacja-seksuologia.
Drugim pionierem jest 8.
Popielski, od 1962 r.
Prezes Koła Seksuologżw Polskich przy/O Towarzystwa Świadomegz Macierzyństwa.
W 1963 r.pojawia się pierwszy specjalista z zakresu seksuologii-K.lmieliński, a w 1973 r.powstaje pierwszy w kraju Zakład Seksuologii Akademii Medycznej w Krakowie, którego był kierownikiem, a później stworzył (i dotąd nim kieruje) Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich’enuum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
W 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, którego pierwszym prezesem został Zbigniew Lew-Starowicz.
W 1994 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany pierwszy specjalista krajowy w zakresie seksuologii, został nim 2.
Cew-Starowicz.
W Polsce uprawnienia do leczenia zaburzeń seksualnych można uzyskać na podstawie specjalizacji z seksuologii lub certyfikatu seksuologa klinicznego przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • lmieliński
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree