Aspekty prawne parasomnii.

Poruszanie się w stanie nasilonego lęku i zaburzeń świadomości jest niebezpieczne dla chorego i dla jego otoczenia.
Na ogół przebieg parasomnii bywa łagodny, zawsze jednak istnieje możliwość samookaleczenia lub okaleczenia innej osoby.

Znane są kazuistyczne przypadki zabójstw dokonanych podczas napadu somnambulizmu.
Epizody parasomnii należy zaliczyć do stanów wyjątkowych, zgodnie z artykułem 25: I kk.
W czasie tych epizodów pacjent nie jest w stanie rozumieć znaczenia popełnianych czynów ani kierować swoim postępowaniem, a zatem jest niepoczytalny.
Zaburzenia snu utrudniają wykonywanie zawodu, naukę, przystosowanie społeczne i funkcjonowanie w rodzinie, są też przyczyną wypadków w pracy i podczas prowadzenia pojazduw.
Z badań symulacyjnych wynika, że sprawność psychiczna u osób cierpiących na nadmierną senność jest nie mniej upośledzona niż wskutek upojenia alkoholowego.
Według danych brytyjskich zaburzenia snu są odpowiedzialne za 20%wypadków komunikacyjnych.
Zasypianie za kierownicą występuje u 90%chorych z bezdechami podczas snu, u prawie 509 chzrych na narkolepsję oraz u 2-8%osób cierpiących na bezsenność.
Sprawność psychiczna po nocnym dyżurze jest u lekarzy upośledzona, mJn, więcej czasu zajmuje zaintubowanie manekina.
Niepożądana senność w czasie przeznaczonym na czuwanie może być też przyczyną katastrof.
Wszystkie wielkie katastrofy w elektrowniach atomowych miały miejsce w okresie fizjologicznie wzmożonej skłonności do zasypiania, między północą a godziną 6.
00.
Zaburzenia snu mają więc wpływ nie tylko na funkcjonowanie jednostki, ale i całego społeczeństwa, a także na bezpieczeństwo publiczne.