Parasomnia snu REM.

Koszmary są to przerażające marzenia senne, z których pacjent budzi się podczas snu REM.
Koszmary zazwyczaj występują w drugiej połowie snu nocnego, gdy stadia snu REM są najdłuższe.
Od lęków nocnych koszmary różnią się dobrą pamięcią marzeń sennych, brakiem zaburzeń świadomości po obudzeniu się oraz brakiem objawów wegetatywnych.
Przyczyną koszmarów są na ogół konflikty i urazy psychiczne.
Koszmary zdarzają się także po lekach takich, jak L-Dopa i inne środki przeciwparkinsonowskie, leki p-adrenolityczne i hipotensyjne.
Nagłe odstawienie substancji tłumiących sen REM, tró (pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, pochodnych benzodiazepiny i alkoholu powoduje wyrównawcze nasilenie snu REM i wystąpienie koszmarów.
Parasomnia snu REM (zaburzenia zachowania podczas snu REM, REM s (cep behmior disorder) jest to okresowy brak atonii właściwej dla snu REM, ze złożoną aktywnością ruchową i żywymi marzeniami sennymi, często o charakterze koszmarów.
Reakcja na koszmar przejawia się agresją wobec otoczenia.
Osoba dzieląca łóżko z pacjentem, a także sam pacjent są narażeni na urazy.
Ghorują głównie mężczyźni po 50, rż.
Część przypadków nie ma widocznej przyczyny, w innych parasomnia snu REM może towarzyszyć różnym schorzeniom ośrodkowego układu nerwowego, takim jak choroby naczyniowe, zanik oliwkowa-mostowa-móżdżkowy, choroba Parkinsona.
Czynnikiem wyzwalającym może być przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych oraz przewlekłe nadużywanie alkoholu.
Znane są też przypadki parasomnii snu REM w przebiegu pourazowych zaburzeń stresowych.
Do rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie badania polisomnograficznego.
Leczenie polega na podawaniu klonazepamu w dawce I mg na noc.
Wyniki leczenia są bardzo dobre.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • parasomnia rem
  • parasomia snu REM
  • parasomnia snu rem
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree