Różnicowanie.

Żarłoczność psychopochodną różnicuje się ze: schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego z nawracającymi wymiotami (nie ma wówczas charakterystycznego obrazu psychopatologicznego i typowych neurotycznych cech osobowościk zaburzeniami osobowości (zaburzenia odżywiania się mogą towarzyszyć uzależnieniu od alkoholu) .

Leczenie.

Postępowanie lecznicze powinno mieć charakter kompleksowy i uwzględniać zarówno somatyczny, jak i psychologiczny aspekt żarłoczności.
Poza metodami terapii behawioralnej stosuje się leki psychotropowe wpływające na stan emocjonalny chorego (np.leki anksjolityczne) , ale również leki przeciwdepresyjne o działaniu anorektycznym, np.tluoksetyna (Prozac, Bioxetiri).

Rokowanie.

U chorych prawidłowo zdiagnozowanych i poprawnie leczonych udaje się uzyskać poprawę.
Trzeba się jednak liczyć z możliwością nawrotów, zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego stresu.
Otyłość psychopochodna jest skutkiem przejadania się i reakcją na sytuacje stresowe.
Jak wiadomo, przyczyny otyłości bywają zazwyczaj złożone.
Tutaj będzie mowa o otyłości typu psychogennego, której źródła sięgają często wczesnego dzieciństwa i mają związek z trudnościami emocjonalnymi tego okresu.
Nie chodzi zatem o bulimię, która polega na pochłanianiu olbrzymich ilości pokarmów, lecz o, radzenie sobie”z lękiem, trudnościami w funkcjonowaniu poprzez zbyt częste spożywanie posiłków.
W ten sposób radzą sobie z głodem nikotynowym palacze po odstawieniu tytoniu, a przyrost masy ciała tłumaczą zaniechaniem palenia papierosów.
Nie mieści się też w pojęciu, otyłości psychopochodnej”kompleks problemów psychologicznych związanych ze skutkami nadwagi.
W takich sytuacjach otyłość może być przyczyną nadmiernej wrażliwości na punkcie własnego wyglądu, co.

skutkuje brakiem pewności siebie w kontaktach z ludźmi.
U młodych mężczyzn wskutek przejadania się stwierdza się początki ginekomastii, co rodzi w nich poczucie mniejszej wartości, jest przyczyną zahamowań w kontaktach z dziewczętami itd.
Tak zwane, puszyste”kobiety, na szczęście nie wszystkie, mają opory w nawiązywaniu znajomości z mężczyznami zakładając z góry, że są bez szans.
Jest to oczywiście poważny problem psychologiczny wymagający interwencji psychoterapeutycznej.
Nie należy do otyłości psychopochodnej zaliczać przyrostu masy ciała u chorych leczonych neuroleptykami lub lekami przeciwdepresyjnymi, względnie innymi lekami, np.sterydami.
Otyłość może być przyczyną różnych stanćw psychopatologicznych, np.stanów depresyjnych, lękowych i innych objawów nerwicowych.
Jedną z przyczyn tych zaburzeń bywa narzucanie sobie przez ludzi oty (ych surowego reżimu dietetycznego, a to z kolei wywołuje zaburzenia afektywne (lęk, niepokój, drażliwość, przygnębienie) .

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree