Podział zaburzeń. – Psychologia kliniczna

Podział zaburzeń.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych IT-10 obejmuje następujące grupy (w podrozdziale F 45 cZaburzenia somatyzacyjne (z somatyzacją) Ze strony układu trawiennego: bóle, wzdęcia, odbijania, wymioty, nudności itp.: nieprzyjemne doznania: swędzenie, pieczenie, cierpnięcie, drętwienie, bolesność itp: należą tutaj również wykwity skórne (wysypki) , skargi dotyczące sfery seksualnej i miesiączkowania.
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Niezróżnicowane wielorakie skargi nie układające się w obraz kliniczny snnatyzacji (zmienne, uporczywe) : niezróżnicowane zaburzenia psychosomatyczne.
Zaburzenia hipochondryczne Przekonanie lub obawa występowania poważnej choroby somatycznej, której towarzyszą liczne skargi nie mające uzasadnienia przedmiotowego, błędna interpretacja prawidłowych i pospolitych odczuć.
Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną Podział uwzględnia narząd lub układ uważany przez pacjenta za źródło dolegliwości.
Serce i układ krążenia, gćmy odcinek przewodu pokarmowego, dolny odcinek przewodu pokarmowego, układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, inne narządy i układy.
Uporczywe bóle psychogennePsychalgia, psychugenne bule krzyża lub głowy, zaburzenia bólowe psycho) (CODO.
Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Wszelkie zaburzenia czucia nie spowodowane przyczyną fizyczną i ściśle związane w czasie ze stresującym wydarzeniem (globus hywerizar-wraże.

nie kluchy w gardle utrudniające połykanie) , psychogenny kręcz karku i inne kurczowe zaburzenia ruchowe, świąd psychogenny, psychogenne zaburzenia miesiączkowania, zgrzytanie zębami.
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone (Nie określone zaburzenia psychofizjologiczne lub psychosomatyczne) .
Z komentarza tej samej klasyfikacji wynika, że w podrozdziale F 54 pt: .
Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach”umieszczono takie, łagodne zaburzenia psychiczne”, które trwają przewlekle i mogą odgrywać główną rolę w etiologii chorób somatycznych zamieszczonych w innych rozdziałach ICD-10 (nie dotyczących zaburzeń psychicznych) .
Autorzy klasyfikacji wymieniają takie czynniki, jak zmartwienia, konflikty emocjonalne i obawy.
Choroba somatyczna, w patogenezie której czynniki psychologiczne odegrały rolę, otrzymuje podwójne kodowanie: kod 154 i kod właściwej choroby.
Wymieniono tutaj przykładowo dychawicę oskrzelową, zapalenie skóry i wyprysk, chorobę wrzodową, błoniaste zapalenie jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i pokrzywkę.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • obraz kliniczny zaburzeń psychosomatycznych
  • podział zaburzeń dziecięcych ze względu na etiologie
  • choroby psychosomatyczne podział
  • klasyfikacja who zaburzeń psychosomatycznych wg ICD-10
  • podzial chorob psychicznych psychotyk
  • podzial zaburzen psychicznyc
  • podział zaburzeń ilosciowe jakościowe
  • psychogenny kręcz karku
  • wysypka psychogenna
  • zaburzenia pod postacią somatyczną

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera
Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:
Hormon leku
Interesujące są badania pośmiertne osób chorych na schizofrenię.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 17, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna