Psychozy reaktywne właściwe: a.

Depresja reaktywna.
b.
Reaktywny zespół paranoiczny.
c.
Reaktywna psychoza schizofrenoidalna (paranoidalna) .
111.
Histeryczne zespoły psychotyczne.
IV.
Zespoły sytuacyjne (pograniczne między reakcją psychotyczną i symulacją) .

Obraz kliniczny.

Ad.
1, a.
Ostra reakcja na stres powstaje nagle w wyniku zadziałania wyjątkowo silnego czynnika psychicznego lub fizycznego (np.katastrofa kolejowa) i trwa od kilku godzin do kilku dni.
Zwykle przejawia się zaburzeniami emocjonalnymi pod postacią paniki, lęku, strachu, niepokoju.
Niekiedy reakcja przybiera charakter, napadu uczuciowego”albo, porażenia emocjonalnego”.
Zachowanie pacjenta uderza nienaturalnym spokojem i zobojętnieniem.
Sprawia wrażenie, pustki emocjonalnej”-zobojętnienie wobec wszystkiego, co go otacza.
W obrazie klinicznym mogą jednak górować zaburzenia napędu psychuruchowego pod postacią nagłego pobudzenia, panicznej ucieczki przed siebie (opisywano np.ludzi, którzy w atawistycznym odruchu fugi wybiegali z płonącego domu wynosząc jakiś mało ważny przedmiot-budzik, pustą teczkę, książkę-będący akurat w zasięgu ręki) , albo osłupienia (stuporu) przypominającego odruch znieruchomienia u owadów.
b.
Zaburzenia przystosowawcze, stanowią również reakcję na stres psychospołeczny.
Ich główną cechą jest nagle zdekompensowanie dotychczas sprawnych mechanizmów przystosowawczych.
Polegają one na pogorszeniu funkcjonowania społecznego, porzuceniu niektórych ról społecznych.
Czynnikami wywołującymi są wydarzenia i trudności życiowe przekraczające indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki, np.rozpad rodziny, utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, relegowanie ze szkoły lub studiów.
Z punktu widzenia klinicznego może chodzić o reakcje depresyjne, stany lęku, zaburzenia zachowania (antyspołeczne) , wybuchy gniewu, wycofanie się z kontaktów społecznych itp.c.
Reakcje dysocjacyjne mogą przybierać bardzo zróżnicowany obraz kliniczny.
Pod wpływem stresu psychospołecznego mogą się pojawić stany podobne do transu z poczuciem derealizacji i depersonalizacji (wszystko, co chorego otacza, jest obce, odległe, zmienione, sam sobie wydaje się obcy) .
Zaburzenia orientacji i subiektywnie odczuwana utrata kontaktu ze światem realnym bywa przez chorych porównywana do, działania we śnie”.
Określoną wartość diagnostyczną mogą mieć wypowiedzi i zachowania pozostające w treściowym związku z rodzajem wydarzenia stresowego.
Pewna pacjentka, która odczuwała lęk przed powrotem na studia (po dłuższej przerwie) powtarzała wielokrotnie zdanie (persewerując) : , ja będę mogła wrócić na studia, prawda?
W starszym piśmiennictwie krótkotrwałe reakcje psychotyczne określono obrazowym terminem “reakcji krótkiego spięcia”.
Reakcja na stres wyzwala bowiem silną emocję, która nie podlega osobowościowym mechanizmom integracyjnym i kontroli działania.
Przytacza się tutaj niektóre przypadki dezercji z wojska czy z innego posterunku, nagle nieoczekiwa.

re samobujstwa, podpalenia itp.
Do epizodycznych stanów reaktywnych z zaburzeniami świadomości i pamięci zalicza się tzw.afekt patologiczny omówiony przez prof.
Jarosza w rozdziale poświęconym psychopatologii ogólnej.

Ad.
Il.a.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychoza reaktywna
 • zaburzenia reaktywne zespoły sytuacyjne
 • zdekompensowac się
 • psychoza histeryczna
 • REAKCJA NA STRES PSYCHOZA
 • depresja schizofrenoidalna
 • ostra reakcja na stres powstaje nagle
 • Reaktywna psychoza schizofreniczna
 • stres psychoza
 • zaburzenia psychotyczne a malrzenstwo
 • zdekompensowac się psychicznie
 • zdekompensowac siw
 • •psychoza histeryczna